Zoek
Contact
Verwarming vinden

Zonneboilers

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is zonne-energie vrijwel onbeperkt beschikbaar, CO₂-neutraal en gratis. Moderne verwarmingssystemen kunnen met zonnecollectoren worden gecombineerd tot een zonneboilersysteem voor warmwaterbereiding en om extra warmte aan het verwarmingscircuit te leveren.

Bij een zonneboiler wordt zonnestraling gebruikt om warmte te produceren. Dit is iets anders dan de productie van elektriciteit uit zonlicht door middel van zonnepanelen.

De enorme voordelen van zonne-energie zijn al heel lang bekend: onze uitvoerig beproefde technologie heeft zich al vele jaren keer op keer bewezen.

Voordelen van een zonneboiler

  • Eindeloze hoeveelheden energie, helemaal gratis;
  • geen CO₂-uitstoot tijdens gebruik;
  • kostenbesparingen;
  • lager verbruik fossiele brandstoffen;
  • zonneboilers kunnen in bestaande systemen worden geïntegreerd;
  • moderne systemen hebben een hoog rendement, zelfs in de winter.

Hoe werkt een zonneboiler?

Zonneverwarming werkt in principe als een donkere tuinslang die in de zon ligt. Het oppervlak van de slang absorbeert het zonlicht en met name de warmtestraling, waardoor het water in de slang wordt verwarmd. Een zonneboiler werkt als volgt:

1. De collectoren absorberen het zonlicht via een absorbeerder. Hierin wordt een speciale warmtedragende vloeistof opgewarmd.

2. Een pomp transporteert de vloeistof naar de warmtewisselaar in de boiler.

3. Daar wordt de warmte-energie overgedragen aan het water in het voorraadvat.

4. Als er onvoldoende zonnestraling is om het water te verwarmen, wordt het water in het voorraadvat door een conventioneel verwarmingsysteem tot de gewenste temperatuur opgewarmd.

Afhankelijk van het jaarlijkse gemiddelde rendement levert een zonneboiler circa 50% van de energie die nodig is om aan de warmwaterbehoefte te voldoen.

Zonne-energie voor verwarmingsondersteuning

Behalve voor de bereiding van huishoudelijk warm water kan de vloeistof die in de collectoren wordt verwarmd ook worden gebruikt om de verwarmingseenheid bij de warmwaterbereiding te ondersteunen. Deze methode biedt flinke besparingsmogelijkheden, aangezien de verwarmingseenheid dankzij de ondersteuning van de zonneboiler zelfs bij gematigde temperaturen vaak uitgeschakeld kan blijven.

De kern van deze oplossing is een combinatievat, bijvoorbeeld een buffervat gecombineerd met een warmwatermodule. Als er voldoende zonnestraling is, verwarmt de vloeistof in de zonneboiler het water in een van de vaten met de onderste warmtewisselaar. Wanneer de temperatuur afneemt, bijvoorbeeld omdat u in bad bent geweest of lang hebt gedoucht, wordt de verwarmingseenheid via het tweede circuit naar behoefte ingeschakeld om het water extra te verwarmen.

Zonneboilers van Vaillant – betrouwbaar en flexibel

Over het algemeen is zonne-energie niet voldoende om aan de normale jaarlijkse vraag naar warmte-energie te voldoen. U kunt een zonneboiler daarom het beste integreren in een volledig systeem. De combinatie met hr-ketel op gas of olie is goed en redelijk betaalbaar. De combinatie van een zonneboiler met een warmtepomp is natuurlijk nog efficiënter.

Zonnecollectoren

Voor zonneboilers worden twee soorten zonnewarmtecollectoren (warmteopwekking) gebruikt: vlakkeplaat- en vacuümbuiscollectoren.

Vlakkeplaatcollectoren, de kracht van het oppervlak

Het belangrijkste kenmerk van de vlakkeplaatcollector is het zwarte absorbeeroppervlak dat naar de zon is gericht. De coating van het absorbeeroppervlak absorbeert zo veel mogelijk straling en reflecteert slechts een zeer kleine hoeveelheid energie. De geabsorbeerde energie wordt overgedragen op de warmtedragende vloeistof die door de buizen onder het absorbeeroppervlak stroomt.

Vanuit technisch oogpunt is de isolatie van de absorbeerder het belangrijkste verschil tussen vlakkeplaatcollectoren en vacuümbuiscollectoren. Bij vlakkeplaatcollectoren wordt traditioneel isolatiemateriaal zoals steenwol of purschuim gebruikt.

De voordelen van vlakkeplaatcollectoren:

  • lagere aanschafprijs;
  • lagere onderhouds- en reparatiekosten;
  • zeer geschikt voor systemen met lage temperatuur verwarming: voor warmwatervoorziening of ondersteuning van vloerverwarming.

Om voordelige collectoren van hoge kwaliteit te kunnen bieden die in elke systeemcombinatie efficiënt kunnen worden geïntegreerd, heeft Vaillant vlakkeplaatcollectoren ontwikkeld. Dankzij onze innovatieve technologie halen deze collectoren de hoogste rendementen en een optimale zonne-opbrengst, wat een flinke besparing op uw budget betekent.

Meer informatie over de vlakkeplaatcollectoren van Vaillant

Snelle, veilige en eenvoudige montage

Alle zonnecollectoren in ons programma worden geleverd met een uniform montagesysteem, waardoor veel tijd en werk kan worden bespaard. De collectoren kunnen snel, veilig en eenvoudig worden geïnstalleerd. Bovendien biedt ons systeem maximale montageflexibiliteit.

Verticaal of horizontaal, naast of boven elkaar: onze collectoren kunnen op elke denkbare manier worden gemonteerd. Daarnaast zijn ze niet alleen geschikt voor traditionele daken, maar ook voor in-dak- en plat-dak-montage.

Het juiste verwarmingssysteem

Er is geen standaardoplossing voor wie op zoek is naar het juiste verwarmingssysteem, maar het is niet heel moeilijk om een systeem te vinden dat aan uw behoeften voldoet. Praat met de verwarmingsspecialisten van Vaillant. Zij kunnen u helpen bij het kiezen van een nieuwe verwarmingsinstallatie.