Zoek
Contact
Verwarming vinden

Warmtepomp subsidie 2021

Door het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking, wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Met de aanschaf van een warmtepomp draagt u daarom bij aan een gezonder milieu en bespaart u op uw maandelijkse energierekening. Dit wil de overheid graag extra aanmoedigen door een interessante subsidieregeling beschikbaar te stellen.

 

Wat kost een warmtepomp?

Hoeveel subsidie kunt u krijgen en wat is de terugverdienperiode? Lees er hier meer over.

Warmtepomp subsidieregeling 2021 ISDE

De overheid stimuleert duurzame energie-oplossingen bij ondernemers en particulieren met een speciale subsidieregeling: Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). In 2021 is er 124 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling. De subsidie bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor warmtepompen, hybride toepassingen en zonneboilers. Deze 124 miljoen euro is het maximale uit te keren bedrag per jaar. Dit betekent dat wanneer de grens hiervan is bereikt in 2021, er verder geen subsidie meer wordt uitgekeerd. Daarom is het verstandig om na aanschaf van de warmtepomp de subsidievraag zo snel mogelijk in te dienen.

In aanmerking komen voor de subsidie

Het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft als voorwaarde gesteld voor subsidie dat de warmtepomp na 1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. Daarnaast is het belangrijk dat u uw subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de warmtepomp indient. Uw warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als geïnstalleerd zijn. Ook is het belangrijk dat de warmtepomp geïnstalleerd is door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn. Bekijk het complete overzicht van voorwaarden op de website van het RVO.

Hoogte van het subsidiebedrag

Hoeveel subsidie u krijgt voor de warmtepomp, hangt af van het soort warmtepomp en de energieprestatie. Gemiddeld is dit € 1.000 tot € 2.500, maar het kan bij grondgebonden warmtepompen ook zomaar oplopen tot € 8.000. Vind hier de hoogte van het subsidiebedrag per warmtepomp type.