Zoek

Aanleg aardwarmtepompen gasloze wijk

De relatief trage bouw aan een gasloze wijk in Zeeland geeft een uniek kijkje op de voortgang van de bouwtechniek. De woningen worden er steeds energiezuiniger. Daarmee worden de benodigde installaties steeds goedkoper.

De wijk is één van de eerste ‘gasloze’ wijken in Nederland. De uitbreiding van het pittoreske plaatsje valt om wel meer redenen op. Zo is het nadrukkelijk de bedoeling om een ‘dorps’ karakter te realiseren. De kopers kunnen kiezen uit een groot aantal typen woningen, de meesten van onder de 200.000 euro vrij op naam, die allemaal wel iets ’typisch Zeeuws’ hebben: krulwerk in de lijsten, witafgeschilderde buitenmuren of juist gepotdekselde geveldelen. Alle huizen staan op ruime kavels, die door een landschapsarchitect ingetekend zijn.Het geheel moet, als het af is, veel op een brinkdorp met een dorpscentrumpje gaan lijken.

De bouw van de wijk gaat met horten en stoten. Daar is vooral de economische recessie debet aan. Uiteraard wordt er pas gebouwd als er kopers zijn, en die kwamen, maar druppelsgewijs, zodat de huizen er bijna één voor één verrijzen, in plaats van seriematig uit de grond gestampt.

Geweldig concept

Een bedrijf dat al sinds de start, in 2012, op het bouwterrein rondloopt is GEO Energie uit Goes. Directeur Marcel Otte, installateur van opleiding en beroep, werd alweer lang geleden ‘gegrepen’ door de nieuwe manieren van warmteopwekking, met name de warmtepomp. ‘Een geweldig concept is dat, zo’n warmtepomp. Je gebruikt de temperatuur van de aarde of van de omgevingslucht en met de toevoeging van een klein beetje elektrische energie zet je dat om naar voldoende warmte om je huis mee te verwarmen en je warm water mee te verhitten. Je bent niet meer afhankelijk van een gasleiding met fossiele brandstof, maar beheert je eigen bron!’

Otte nam afscheid van de ‘gewone’ gasketels en legde zich volledig op de warmtepomptechniek toe, inclusief het boren van aardwarmtebronnen.

Aardbronnen en warmtepompen

Zo ontstond GEO Energie, dat met zes man personeel niets anders doet dan aardbronnen aanleggen en warmtepompen aansluiten. Otte: ‘Het aanleggen van aardbronnen is tegenwoordig aan zeer strenge eisen gebonden. Alleen bedrijven met de zogenaamde BRL 2100/11000 certificering mogen dat. Wij hebben die certificaten allemaal behaald. Een lang traject waarbij je moet aantonen over veel kennis te beschikken, bijvoorbeeld over bodem- en milieuwetgeving, bodemsoorten, warmtecapaciteit, warmteberekeningen en dimensioneringen van bronnen. Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je van alle stappen, documenten en handelingen een nauwgezette registratie voert.’

De overheid is namelijk beducht voor milieuschade en evenzeer voor te kleine of ondeugdelijke bronnen, waardoor warmtepompen mogelijk niet goed functioneren, wat de groei van het gebruik van deze energiezuinige apparaten zou frustreren.

Eigen aardbron

In deze wijk is in alle gevallen voor bronboring gekozen, elk huis heeft zijn eigen aardwarmtebron. Otte: ‘Het is technisch mogelijk om een collectieve aardbron aan te leggen. Je boort dan één keer een zeer grote ‘lus’ in de grond en daar sluiten de verschillende huizen met hun warmtepomp op aan. Maar de gemeente had slechte ervaringen met zo’n bron. Mensen maken er toch op verschillende manieren gebruik van en dat gaf frictie. Het is ook voor eigenaren een veel fijner gevoel: een eigen huis met een eigen warmtebron. Het maakt de huizen ook weer makkelijker verkoopbaar.’

GEO Energie

Ottes bedrijf is een van de weinige in Nederland die het hele traject kan doorlopen. Niet alleen kan het verantwoord een warmtebron aanleggen, maar het kan ook de warmteberekeningen voor een woning uitvoeren, de apparatuur aanleggen en aansluiten. Zo kwam Otte in deze wijk tot opmerkelijke bevindingen: ‘We zijn in 2011 gestart, de huizen werden toen nog volgens het oude Bouwbesluit gebouwd. Omdat de ontwikkeling van de wijk zo relatief langzaam gaat, installeren we nu in huizen die onder nieuwe Wetgeving, het Bouwbesluit van 2012, worden gebouwd. In mijn warmteverliesberekening kan ik dan rekening houden met betere luchtdichting van de woning, en met dikkere en betere isolatie. Tegelijk staat ook de ontwikkeling in warmtepompen niet stil. Die leveren steeds meer warmte tegen steeds lager vermogen.

Ontwikkeling warmtepompen

Die twee ontwikkelingen samen leidden ertoe dat in de nieuwere woningen warmtepompen met minder vermogen nodig zijn dan in de oudere. Voor een buitenstaander zal dat misschien niet zo interessant klinken, totdat duidelijk wordt dat een kleinere warmtepomp ook een aanzienlijke besparing betekent. Otte: ‘In tegenstelling tot gasgestookte ketels, waar het eigenlijk alleen gaat over hoeveel warm water je nodig denkt te hebben, maar waar een paar watt extra vermogen in prijs niet veel uitmaakt, is dat verschil bij warmtepompen wel goed merkbaar. En dat is prettig. Voor de mensen hun portemonnee, en ook weer voor het milieu, want hoe kleiner de warmtepomp, hoe minder elektriciteit er nodig is.’

Bekijk de video