Zoek

Hoe kijken marktonderzoekers tegen de bouwsector aan

In de afgelopen decennia zijn er ongelooflijk snelle veranderingen geweest in de bouw. Nieuwe materialen en technische ontwikkelingen maken complete nieuwe ontwerpen en vormen mogelijk. Onderzoekers voorspellen dat de internationale megatrends als verstedelijking, demografie, mobiliteit, energie, middelen en individualisatie onze producten, steden en communicatie aanzienlijk zullen veranderen. Daaropvolgend zullen ook de uitdagingen in de bouwsector veranderen.

Hoe meer wij deze aspecten ons eigen maken, des te meer zullen wij in staat zijn om dynamische processen te ontwikkelen. De algemene tendens onder architecten in dit opzicht is dat marktonderzoekers dienen als een voorspellende factor wat betreft ontwikkelingen in de bouwsector.

In de bouw is het doel altijd een verbetering van de status quo en het ontwerpen van gebouwen voor de toekomst. De gemiddelde levensduur van gebouwen gaat tot ongeveer 100 jaar. Gebouwen die vandaag ontworpen worden, zullen op zijn vroegst binnen de komende twee jaar opgeleverd worden en zullen daarnaast invloed hebben op het leven van ten minste drie generaties.

Ongeacht of bouwprojecten nou voortkomen uit een hoog niveau van stedelijke ontwikkeling, nieuwe of renovatie van bestaande gebouwen, het is altijd de taak van architecten en adviseurs om te weten wat de toekomst zal brengen. Gebouwen en structuren moeten flexibel zijn om zich te kunnen aanpassen in toekomstige ontwikkelingen op zowel maatschappelijk, economisch als ecologisch gebied.

Hoe zullen deze toekomstige ontwikkelingen zich aandienen? Welke parameters zullen de bouw werkelijk beïnvloeden? Deze trends worden tot in het kleinste detail gevolgd door internationale marktonderzoekers.

Hoe meer architecten en adviseurs zich deze toekomstige aspecten eigen maken, des te beter ze zijn uitgerust om zich vandaag voor te bereiden op de ontwikkelingen van morgen. Internationale marktonderzoekbureaus geven informatie over de huidige situaties en over de trends en economische ontwikkelingen in diverse landen. We hebben een aantal van de nieuwste bevindingen in de bouwsector voor u samengevat.*:

(*Alle onderstaande informatie is gebaseerd op samenvattingen van de European Architectural Barometer, Arch-Vision (www.arch-vision.eu))

Ontwikkeling van de bouwsector in Europa

In verschillende Europese landen heeft de bouwsector de afgelopen jaren op zijn grondvesten lopen schudden. Met name in Italië, Spanje en Frankrijk wordt er voor 2015 nog geen verbetering verwacht. Uitgaande van de prognoses zal de bouwsector in Spanje zich in 2016 gaan herstellen, terwijl dit in Italië en Frankrijk naar alle verwachting pas in 2017 zal gebeuren. De grootste ontwikkelingen in de bouwsector worden de komende twee jaar verwacht in Groot-Brittannië en Polen, gevolgd door Duitsland, Nederland en België.