Zoek

Geluidseisen airco's

Met ingang van april 2021 gelden er regels voor de maximale geluidsproductie van buitenunits van airco’s. Deze gelden voor:

  • Nieuwe bouwaanvragen vanaf 1/4/2021
  • Ook voor bestaande bouw waar geen bouwaanvraag nodig is voor nieuw te plaatsen buitenunits vanaf 1/4/2021

Wat zijn de eisen?

De maximale geluidsdruk bij een verblijfruimte van de buren bedraagt 40 dB(A). Daarbij geldt dat een tuin ook een verblijfsruimte is. Is er geen verblijfsruimte op de erfgrens, dan geldt de eis bij de dichtstbijzijnde verblijfsruimte, bijvoorbeeld een te openen raam.

Verder wordt er gekeken naar tonaliteit van het geluid afkomstig van de buitenunit van airco’s. Is er een toonhoogte die uitspringt boven andere toonhoogtes, dan is er sprake van tonaliteit. Het geluid wordt dan meer intens ervaren. De tonaliteitstoeslag kan variëren van 0 – 6 dB(A).

De climaVAIR buitenunits zijn niet voorzien van een fluistermodus in nachtbedrijf.

Berekening

Wij adviseren om voor elke nieuw te plaatsen buitenunit van een airco een berekening te maken van de maximale geluidsproductie. Daarvoor heeft de overheid een rekentool ontwikkeld. Rekentool en uitgebreide handleiding beschikbaar op site RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buiten-opgestelde-installaties-voor-warmte--en-koudeopwekking

Voor de Vaillant climaVAIR airco’s kunnen de volgende waarden worden gebruikt in de berekening:

Vaillant aircoMaximaal geluids-vermogen
normaal bedrijf
Maximaal geluidsvermogen
fluisterbedrijf
Tonaliteit normaal bedrijf
climaVAIR mono split dB(A)dB(A)
0010022645VAI5-025WNO603
0010022646VAI5-035WNO623
0010022647VAI5-050WNO653
0010022648VAI5-065WNO703
 
climaVAIR multi split   
0010022668VAF5-040W2NO603
0010022669VAF5-050W2NO623
0010022670VAF5-070W3NO653
0010022671VAF5-080W4NO703

Om een indruk te krijgen van de minimale afstand tot een verblijfsruimte van de buren kunt u die vinden in de volgende tabel. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan dat de airco tegen een gevel is bevestigd en het geluid zich uitbreidt over een kwart bol. Bij plaatsing in een hoek zullen de minimale afstanden groter zijn en bij plaatsing verder dan 3 meter van de gevel zullen de minimale afstanden groter zijn. Er is rekening gehouden met een veiligheidsmarge van 3 dB(A), zoals aanbevolen in de rekentool.

Vaillant aircoMax. geluids-vermogen normaal bedrijfTonaliteit Min. afstand tot verblijfsruimte met 3dB(A) marge
climaVAIR mono split dB(A)dB(A)meter
0010022645VAI5-025WNO6036,7
0010022646VAI5-035WNO6238,5
0010022647VAI5-050WNO65311,9
0010022648VAI5-065WNO70321,2
 
climaVAIR multi split    
0010022668VAF5-040W2NO6036,7
0010022669VAF5-050W2NO6238,5
0010022670VAF5-070W3NO65311,9
0010022671VAF5-080W4NO70321,2
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren om voor elke nieuw te plaatsen buitenunit van een airco een berekening te maken m.b.v. de eerder genoemde rekentool.