Zoek

Geluidseisen buitenunits warmtepompen

Met ingang van april 2021 gelden er regels voor de maximale geluidsproductie van buitenunits van warmtepompen. Deze hebben betrekking tot:

  • Nieuwe bouwaanvragen vanaf 1/4/2021
  • Bestaande bouw waar geen bouwaanvraag nodig is voor nieuw te plaatsen buitenunits vanaf 1/4/2021

Wat zijn de eisen?

De maximale geluidsdruk bij een verblijfruimte van de buren bedraagt 40 dB(A). Daarbij geldt dat een tuin ook een verblijfsruimte is. Is er geen verblijfsruimte op de erfgrens, dan geldt de eis bij de dichtstbijzijnde verblijfsruimte, bijvoorbeeld een te openen raam.

Verder wordt er gekeken naar tonaliteit van het geluid afkomstig van de buitenunit van warmtepompen. Is er een toonhoogte die uitspringt boven andere toonhoogtes, dan is er sprake van tonaliteit. Het geluid wordt dan meer intens ervaren. De tonaliteitstoeslag kan variëren van 0 – 6 dB(A).

Als u de warmtepomp tussen 19.00 en 7.00 uur in fluisterstand zet, dan mag je de maximale geluidsproductie in fluisterstand meenemen in de berekening.

Overdag is een extra geluidsproductie van 5 dB(A) toegestaan.

Berekening

Wij adviseren om voor elke nieuw te plaatsen buitenunit van een warmtepomp een berekening te maken van de maximale geluidsproductie. Daarvoor heeft de overheid een rekentool ontwikkeld. Rekentool en uitgebreide handleiding beschikbaar op website RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Voor de Vaillant aroTHERM warmtepompen kunnen de volgende waarden worden gebruikt in de berekening:

Maximaal geluids-vermogen
normaal bedrijf
Maximaal geluidsvermogen
fluisterbedrijf
Tonaliteit normaal bedrijfTonaliteit fluisterbedrijf
aroTHERMdB(A)dB(A)dB(A)dB(A)
VWL 105/6 A605100
VWL 125/6 A615100
VWL 35/6 A544600
VWL 55/6 A554600
VWL 75/6 A574600
VWL 105/5 AS615533
VWL 125/5 AS615533
VWL 35/5 AS554600
VWL 55/5 AS554600
VWL 75/5 AS564800
VWL 115/2666333
VWL 155/2666333
VWL 55/3585533
VWL 85/3605733

Om een indruk te krijgen van de minimale afstand tot een verblijfsruimte van de buren kunt u die vinden in de volgende tabel. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan dat de warmtepomp meer dan drie meter van een gevel is verwijderd en het geluid zich uitbreidt over een halve bol. Bij plaatsing dichter tegen de gevel of in een hoek zullen de minimale afstanden groter zijn. Er is rekening gehouden met een veiligheidsmarge van 3 dB(A), zoals aanbevolen in de rekentool. De vetgedrukte waarden zijn bepalend.

Maximaal
geluids-vermogen
normaal bedrijf
Tonaliteit
normaal
bedrijf
Minimale afstand
tot verblijfsruimte
normaal bedrijf
met 3dB(A) marge
Maximaal
geluids-vermogen
fluisterbedrijf
Tonaliteit
fluister-bedrijf
Minimale afstand
tot verblijfsruimte
Normaal bedrijf
met 3dB(A) marge
aroTHERMdB(A)dB(A)dB(A)dB(A)dB(A)meter
VWL 105/6 A6002,75101,7
VWL 125/6 A6103,05101,7
VWL 35/6 A5401,44601,0
VWL 55/6 A5501,54601,0
VWL 75/6 A5701,94601,0
VWL 105/5 AS6134,35533,8
VWL 125/5 AS6134,35533,8
VWL 35/5 AS5501,54601,0
VWL 55/5 AS5501,54601,0
VWL 75/5 AS5601,74801,2
VWL 115/26637,56339,5
VWL 155/26637,56339,5
VWL 55/35833,05533,8
VWL 85/36033,85734,8
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren om voor elke nieuw te plaatsen buitenunit van een warmtepomp een berekening te maken m.b.v. de eerder genoemde rekentool.