Zoek

Subsidieregeling

Subsidie maakt duurzame producten nog aantrekkelijker!

De komende jaren komen tientallen miljoenen euro’s aan subsidies beschikbaar voor duurzame producten. Dit maakt de aanschaf van een duurzame installatie aantrekkelijker en betaalbaarder. Op die manier kunt u profiteren van alle voordelen van een duurzame installatie voor een betaalbare prijs. Met een duurzame verwarmingsinstallatie kunt u het gasverbruik van uw woning verminderen, en de CO2-uitstoot te verlagen. Hiermee bespaart u flink op uw energierekening en draagt u bij aan een beter en gezonder milieu.

De ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De subsidie is vanaf 1 januari 2016 in het leven geroepen. Doel is dat er door Nederlandse huishoudens en bedrijven meer met duurzame warmte wordt gestookt, en minder met gas. Minister Kamp (VVD) wil met subsidie bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die zijn afgeroepen: meer energiebesparing en de CO2-uitstoot fors terugdringen. De Investeringssubsidie Duurzame Energie is een meerjarige regeling die loopt tot en met 31 december 2020. In 2017 is dit een bedrag van 70 miljoen euro.

De subsidie bestaat uit een financiële tegemoetkoming in de aanschaf en installatie van kleine installaties voor de productie van warmte en warm water; warmtepompen, hybride combinaties met warmtepompen, en zonneboilers.

Op welke apparaten in de subsidieregeling van toepassing?

De subsidieregeling is van toepassing op alle zonneboilers en warmtepompen van Vaillant. De subsidiebedragen zijn afhankelijk van de gekozen installatie en bijbehorende prestaties. De volgende systemen van Vaillant komen in aanmerking voor subsidie:

  • Vaillant geoTHERM hybride warmtepomp (1350 euro subsidie)
  • Vaillant geoTHERM warmtepomp (2800-8200 euro subsidie)
  • Vaillant flexoTHERM/ flexoCOMPACT (1800 - 3100 euro subsidie)
  • Vaillant aroTHERM (1700 - 2300 euro subsidie)
  • Vaillant auroSTEP plus zonneboiler (525 - 1450 euro subsidie)

Hoe ontvangt u de subsidie?

Binnen 3 maanden na installatie van uw duurzame verwarmingssysteem kunt via de overheidswebsite www.rvo.nl/isde de subsidieaanvraag indienen. Voor meer informatie over de subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met uw duurzame installateur. Uiteraard kunt u tevens contact opnemen met Vaillant voor meer informatie.