Zoek

Klaar voor morgen met Vaillant: warmtepompen met materialenpaspoort

Warmtepompen met een zogenaamd categorie 1 materialenpaspoort bieden een lagere milieu-impact dan toestellen zonder. Wij stellen dan ook met trots als allereerste warmtepompfabrikant in Nederland zo’n paspoort beschikbaar voor een monoblock warmtepomp: de aroTHERM plus. Met R290 koudemiddel. Het categorie 1 materialenpaspoort is een van de vele initiatieven die wij als Vaillant nemen om de toekomst volledig klimaatneutraal en circulair te maken. We vertellen je er meer over in deze blog.

5 vragen én antwoorden over het materialenpaspoort

1. Wat is een materialenpaspoort?


Een materialenpaspoort bevat gedetailleerde informatie over de kwaliteit, de herkomst en de locatie van materialen en producten. Een materialenpaspoort uit categorie 1 geeft het meest fijnmazige en accurate beeld van de milieu-impact van een product. De gebruikte data zijn namelijk merkgebonden en daarmee rechtstreeks afkomstig van de fabrikant. In tegenstelling tot categorie 2 of categorie 3 materialenpaspoorten, die respectievelijk een sectorgemiddelde of zelfs generieke data bevatten.

Met een categorie 1 materialenpaspoort ben je als installateur goed voorbereid nu overheid en afnemers steeds meer garanties en zekerheden vragen als het gaat om milieuprestaties. Daar kun je dus mee aankomen bij je klant.

2. Hoe komt een categorie 1 materialenpaspoort tot stand?

Een categorie 1 materialenpaspoort wordt opgesteld op basis van een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA). Hiermee wordt de totale milieu-impact gemeten. Voor de LCA van de aroTHERM plus werkte Vaillant samen met het gerenommeerde instituut Kiwa in Duitsland. In uitgebreide EPD (Environmental Product Declaration) rapporten werd het gehele proces van gebruikte grondstoffen tot aan afvalverwerking gedetailleerd in kaart gebracht. Dit is een intensieve en tijdrovende klus. De LCA is vervolgens door een onafhankelijke partij gecontroleerd en getoetst volgens de meest actuele methodieken en normen. Daarna kon de informatie worden overhandigd aan de Nationale Milieu Database (NMD) voor opname in de database als een categorie 1 materialenpaspoort.

3. Welke voordelen biedt een categorie 1 materialenpaspoort?

Nieuwe gebouwen in Nederland zijn gebonden aan de MPG: de Milieu Prestatie voor Gebouwen. Deze drukt in een score uit wat de belasting van een gebouw is op het milieu. Materialen en producten die niet in categorie 1 vallen krijgen per definitie een hogere score, waardoor zij een zwaardere impact hebben op de MPG. Een warmtepomp met een categorie 1 materialenpaspoort draagt vanuit dit principe dus bij aan het bereiken van een gunstige MPG-score. De eisen voor de MPG zullen in de toekomst bovendien steeds scherper worden. De overheid wil in 2030 100 procent circulair aanbesteden en uitvragen zijn sinds 2023 al circulair. Daarnaast kunnen ondernemers door gebruik van producten met een categorie 1 materialenpaspoort aanspraak maken op een zogenaamde MIA\Vamil subsidie voor circulaire investeringen. Een extra financieel argument voor zakelijke klanten dus.

4. Hebben warmtepompen vaak een materialenpaspoort?

Nog niet. Materialenpaspoorten voor ‘basis’ grondstoffen zijn relatief eenvoudig op te stellen. In de bouw zie je bijvoorbeeld steeds vaker materialenpaspoorten bij producten als bakstenen en isolatiematerialen. Voor technische producten als warmtepompen is dat nog vrij zeldzaam. Wij stellen dan ook met trots als eerste warmtepompfabrikant in Nederland een categorie 1 materialenpaspoort beschikbaar voor een monoblock warmtepomp: de aroTHERM plus met R290 koudemiddel. Onafhankelijk getoetst en opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD).

5. Wordt het materialenpaspoort de standaard bij Vaillant?

Ja, als onderdeel van onze duurzaamheidsvisie. Vaillant is als familiebedrijf sterk gericht op een duurzame toekomst. Wij dragen daarom actief bij aan het realiseren van het Klimaatakkoord van Parijs. En: sinds 2020 zijn wij als bedrijf volledig klimaatneutraal voor onze eigen operationele activiteiten. Het materialenpaspoort is ook zo’n initiatief dat onze duurzame visie laat zien, waarbij wij bijdragen aan het bereiken van een circulaire bouweconomie. Daarom is ons doel dat al onze producten de komende jaren een materialenpaspoort krijgen.

Zorg ook dat je klaar bent voor morgen!

Als vooruitstrevende en toekomstgerichte installateur wil je klaar zijn voor morgen. Voor jezelf, maar natuurlijk ook voor je klant, die steeds meer op zoek is naar duurzaamheidsgaranties.

Via Groenwijk Vaillant delen wij inzichten en inspiratie om het comfortabel verduurzamen van woningen te realiseren. Zo zorg je dat jij en jouw klanten klaar zijn voor morgen!