Zoek

Duurzaam innovatief

  • Met moderne technieken leveren wij een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat
  • We hebben een consequente focus op hernieuwbare energie
  • Duurzaamheid is stevig verankerd in al onze producten en diensten

Onze drie pijlers

Sinds onze oprichting in 1874 zijn we gedreven door een passie voor innovatieve, betrouwbare en efficiënte technologieën, systemen en diensten. Door hun nadruk op duurzame energie leveren onze hoogwaardige producten niet alleen indrukwekkende prestaties, maar dragen ze ook bij aan de bescherming van het klimaat.

Warmtepompen: hernieuwbare energie uit lucht, water of aarde

Warmtepompen gebruiken omgevingswarmte direct voor verwarming - een bron die altijd vrij beschikbaar is in de lucht, het grondwater en de bodem. Naast omgevingswarmte is elektriciteit nodig. Is dit groene stroom uit een fotovoltaïsch systeem, dan werkt de warmteopwekking zonder gebruik van fossiele brandstoffen, emissievrij en nagenoeg klimaatneutraal.

Bij Vaillant gebruiken we een zeer milieuvriendelijk alternatief voor klassieke koudemiddelen in onze warmtepompen. In onze aroTHERM plus gebruiken we voor het eerst het natuurlijke koudemiddel R290. Het bijzondere aan R290 is het immens lage aardopwarmingsvermogen. Door het koudemiddel kan de aroTHERM plus ook met hogere aanvoertemperaturen worden gebruikt. Hierdoor is de warmtepomp ook inzetbaar voor bestaande woningen.

Op weg naar groen gas: de inzet van waterstof

Waterstof is een veelbelovende energiebron die als groene waterstof de overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening mogelijk kan maken. Er is nog een lange weg te gaan voordat we alleen CO2-vrije systemen kunnen gebruiken om warmte op te wekken.

De gasinfrastructuur zal ook belangrijk zijn voor klimaatbescherming op middellange en lange termijn. Het wordt vooral interessant wanneer waterstof als zogenaamd groen gas wordt toegevoegd. We hebben met succes hulpstoffen tot 30 procent in onze laboratoria kunnen testen - dit aandeel zal in de toekomst blijven toenemen. Zo kunnen we onze klanten het comfort bieden dat ze gewend zijn, maar dan veel duurzamer.

Netwerksystemen: energiebesparing en slim leven

In onze huishoudens is er naast het gebruik van energiebesparende technologieën nog een ander optie waarmee gemakkelijk energie bespaard kan worden: intelligent gekoppelde en op elkaar afgestemde systemen. Vaak zijn verwarmingssystemen niet geoptimaliseerd voor de behoeften van de gebruiker, maar dankzij bijvoorbeeld een app, is het mogelijk om op elk moment en vanaf elke locatie instellingen uitvoeren en zo efficiënter verwarmen. Op deze manier bespaart de gebruiker energie door alleen te verwarmen als dat ook echt nodig is.

Ook voor de installateur geeft dit veel voordelen: zo is het mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot een systeem, en dus niet meer langs te gaan om de data van een apparaat uit te lezen. Wij bieden een breed scala aan diensten en producten die een voorspellende analyse en onderhoud op afstand mogelijk maken.

De basis voor de toekomst van groene technologieën

Ons doel is om de beste technologieën te ontwikkelen zodat mensen zich thuis en in de omgeving prettig voelen. Ons onderzoek en onze ontwikkeling richten zich op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals een warmtepomp, maar ook op digitale producten en bedrijfsmodellen.

We willen een merk zijn dat niet alleen met de tijd meegaat, maar ook altijd een stap voor de rest van de branch staat. Ons onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, het Johann Vaillant Technology Center, bevind zich in Remscheid, Duitsland. Hier werken zo'n 600 medewerkers continu aan het ontwikkelen van toekomstgerichte producten en diensten.

Duurzaamheid: stevig verankerd in onze waardes

Om ervoor te zorgen dat we onze focus op duurzaamheid in het ontwikkelingsproces van onze producten niet uit het oog verliezen, hebben we 6 groene regels opgesteld. Deze regels maken een integraal deel uit van ons onderzoeks- en ontwikkelingsproces. Ze bundelen interne en externe producteisen, waaronder energie-efficiëntie en duurzaamheid. Op deze manier fungeren ze als leidraad voor duurzaamheid in onze productontwikkeling en waarborgen deze vanaf het allereerste moment.

Onze 6 Green Rules

Energie-efficiëntie

Wij staan voor duurzame en energiezuinige producten, voor innovatie, bescherming van hulpbronnen en emissiearme technologieën.

Duurzaamheid

Wij garanderen duurzame en robuuste producten door middel van hoogwaardige materialen. Zorg en precisie zijn ons zelfbeeld om de hoge kwaliteitsnormen te bereiken.

Verantwoordelijkheid

Een verantwoorde selectie van materialen en leveranciers, evenals een milieuvriendelijke productie en logistiek zijn onze belangrijkste doelen.

Service

Wij staan voor een uitstekende servicekwaliteit in de gebruiksfase van onze producten. Wij garanderen een hoge beschikbaarheid van reserveonderdelen en zeer goede reparatiemogelijkheden.

Efficiënt gebruik

Wij staan voor intelligente en begrijpelijke producten die eenvoudig te installeren en te gebruiken zijn.

Circulariteit

We zetten ons in voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen en milieuvriendelijke verwijdering van producten. Het doel is een hoge recycleerbaarheid en gesloten materiaalkringlopen.