Zoek

De overgang naar duurzame warmte:
hybride, all-electric… of is er een derde weg?

Vanaf 2026 is het niet langer toegestaan dat je als installateur uitsluitend de cv-ketel van je klant vervangt als deze daaraan toe is. Vanaf dat moment ben je verplicht om behalve de nieuwe cv-ketel tenminste ook een hybride warmtepomp te plaatsen. Een alternatief is dat je de cv-ketel meteen volledig vervangt door een all-electric warmtepomp.Toch is dit laatste in de ogen van de klant niet altijd de beste keuze. Veel opdrachtgevers overwegen als eerste stap bewust een hybride warmtepomp in combinatie met een nieuwe cv-ketel, eventueel als tussenstap naar een volledig all-electric warmtepompsysteem in de toekomst. Zo spreiden ze hun investering. Een nadeel van deze aanpak is dat de klant dan in feite twee keer een nieuwe warmtepomp moet aanschaffen. De vraag is: is er misschien een derde optie om je klant te adviseren?

Overwegingen van de klant

Een klant die staat voor de keuze wat te doen als de cv-ketel aan vervanging toe is, staat in de meeste gevallen voor een lastige afweging. Kiest de klant niet voor een hybride systeem maar voor een all-electric oplossing, dan vraagt dat in de regel om aanmerkelijk hogere investeringen. Denk daarbij aan radiatoren en leidingwerk, vloerverwarming, isoleren van het huis, elektrische aanpassingen, ventilatie aanpassingen en een ander type thermostaat.

Radiatoren en leidingwerk

Kiest een klant voor een all-electric warmtepomp, dan is het zaak te onderzoeken of de bestaande radiatoren en het leidingwerk vervangen of aangepast moeten worden. Dit is niet in alle gevallen nodig.

Een warmtepomp werkt met een lagere warmteafgifte dan een cv-ketel. Omdat conventionele radiatoren ontworpen zijn voor hogere watertemperaturen, geven ze minder warmte af bij de toepassing van een warmtepomp. Dit betekent dat de warmteafgifte in de kamers kan verminderen. Soms is dit acceptabel, maar het kan ook betekenen dat aanvullende maatregelen zijn, zoals extra isolatie of de toevoeging van extra verwarmingselementen. Daarnaast kun je in het leidingwerk bijvoorbeeld thermostatische radiatorkranen installeren om de watertemperatuur naar de radiatoren te regelen. Zo stem je de verwarming beter af op de lagere watertemperatuur van de warmtepomp.

Een alternatief is om bij een te lage warmteafgifte de bestaande radiatoren te vervangen door laag temperatuur radiatoren.

Vloerverwarming

Besluit een klant om een all-electric warmtepomp te laten installeren en beschikt deze over voldoende budget, dan zal deze vaak meteen vloerverwarming laten installeren in plaats van de bestaande situatie aan te laten passen. Omdat de meeste klanten dit esthetisch gewoon fraaier vinden.

Isolatie

Is een woning matig geïsoleerd, dan is het raadzaam om bij de installatie van een all-electric warmtepomp meteen dak, muren en vloeren verder te isoleren. En om te checken of de woning al voorzien is van hoog rendementsglas, al dan niet in nieuwe kozijnen. Dat laatste is overigens meestal aan de orde als de klant kiest voor triple glas: dat kan vaak niet in bestaande kozijnen geplaatst worden.

De mate waarin een woning is geïsoleerd, is over het algemeen af te leiden aan het bouwjaar van de woning. Oudere woningen zijn in de regel gebouwd met minder goede isolatie. Modernere woningen voldoen aan nieuwere (hogere) eisen uit het Bouwbesluit en zijn uiteraard in de regel dus veel beter geïsoleerd.

Electrische aanpassingen

Omdat een all-electric warmtepomp volledig op electriciteit werkt, moet je vaak de elektrische installatie van de woning upgraden door groepen bij te plaatsen in de meterkast. Daarmee regel je dat er voldoende vermogen beschikbaar is voor de warmtepomp en voor extra apparaten zoals een boiler voor warm tapwater of een warmtepompboiler.

Ventilatie aanpassingen

Je kunt overwegen aanpassingen aan het ventilatiesysteem van de woning toe te passen voor een gezonde luchtkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de installatie van een warmte-terugwin-systeem, in plaats van een conventioneel systeem dat opgewarmde lucht naar buiten blaast.

Thermostaat

Vervang je een cv-installatie door een all-electric warmtepomp, dan volstaat zelden de reguliere thermostaat van het bestaande cv-systeem. Deze moet je vrijwel altijd vervangen voor een thermostaat die geschikt is voor een warmtepomp.

Wat vindt jouw klant belangrijk?

Een klant die toe is aan de vervanging van zijn cv-ketel kan dus kiezen voor de relatief hogere investering in een all-electric warmtepompsysteem.

Een hybride systeem maakt grotendeels gebruik van de bestaande infrastructuur, wat daarom financieel voor sommige klanten interessanter is. Zeker als de klant weet dat bij een hybride oplossing alleen al de besparing op de gasrekening op kan lopen tot 70% van het jaarlijkse gasverbruik. Vaak is dat op zichzelf al voldoende reden voor een klant om over te stappen op een hybride systeem. Om op een later moment opnieuw te investeren en pas dan over te schakelen op een all-electric warmtepomp. Dat geldt voor particuliere opdrachtgevers, maar zeker ook voor woningcorporaties en vastgoedbeleggers, die staan voor grootschalige renovatieprojecten waar het uiteraard om veel hogere investeringsbedragen gaat.

Hybride systemen helpen je klanten om hun kosten te spreiden en in fasen te investeren. Adviseer je je klant een all-electric systeem dan is deze in eerste instantie meer geld kwijt, maar hoeft hij niet later nog eens opnieuw in een warmtepompsysteem te investeren. De vraag is dus: wat vindt jouw klant belangrijk?

De aroTHERM pure van Vaillant: de derde weg

Vaillant biedt met de aroTHERM pure een interessante derde weg: een hoogwaardige, zeer betaalbare hybride warmtepomp, die all-electric ready is. Daarmee bied je je klant een oplossing waarmee je op een later moment met een paar relatief kleine aanpassingen van deze hybride warmtepomp een all-electric warmtepomp maakt. De aroTHERM pure is interessant voor particulieren, maar zeker ook bij grootschalige renovatieprojecten die klanten helpt de hoogte van hun totale investering te drukken. Zodat je klant stapsgewijs verduurzaamt. Zonder dat deze na een paar jaar opnieuw moet investeren in een compleet nieuwe warmtepomp. Meer weten over de aroTHERM pure? Kijk dan hier.