Zoek

Door kijkers gestelde vragen tijdens het webinar van 1 november 2018

‘Snel en efficiënt naar all-electric’

Vraag: Kan er een indicatie worden gegeven over het breakevenpoint van een investering zoals wordt besproken. Ik zie heel veel particulieren die bang zijn voor de investeringsbedragen die in de markt circuleren.

Antwoord: Het eerlijke antwoord is: nee. Want we weten het nog niet. Investeringen in duurzame installaties zijn inderdaad aanzienlijk (al zijn er verschillende aantrekkelijke subsidies, zowel voor particulieren als voor bedrijven en instellingen). Zeker bij all-electric, omdat daarbij de isolatie en luchtdichting van het gebouw heel goed moeten zijn. Aan de andere kant is het duidelijk, meetbaar en aantoonbaar dat er minder energiekosten zijn dan bij een traditioneel verwarmd huis. De besparing die wordt bereikt door geen gas meer te gebruiken, is op lange termijn ook afhankelijk van wat er met de energieprijzen gaat gebeuren: gas wordt waarschijnlijk duurder, elektriciteit goedkoper.

 

Vraag: Zijn er buiten de kostenbesparing ook nog comfortvoordelen aan een all-electricwoning?

Antwoord: Jazeker: een typische all-electricwoning is veel beter geïsoleerd dan een oudere, niet-gerenoveerde woning. Dat scheelt in tocht en koude. Bovendien werkt de all-electricwoning meestal met vloerverwarming, waardoor het overal gelijkmatig warm is. Tenslotte dient de all-electricwoning altijd op dezelfde, behaaglijke temperatuur gehouden te worden. Dat is meteen ook het verschil met gasgestookte woningen, wat wel als storend wordt ervaren: er zijn geen hete verwarmingen meer om even tegenaan te gaan staan of om de ruimte snel een stuk warmer te maken.

 

Vraag: Er is toch al jaren ervaring met warmtepompen, er moet toch wel iets over te zeggen zijn?

Antwoord: Jazeker, het is alleen sterk situatie-afhankelijk. Het moet bijvoorbeeld worden vergeleken met de oude situatie: hoeveel werd er toen verbruikt. Pas dan is de besparing duidelijk. Ook de keuze om al dan niet pv-panelen in te zetten, is van groot belang. Plus (veranderend) bewonersgedrag. Dat een duurzame installatie voor honderden euro’s per jaar minder verbruikt dan een gasinstallatie is duidelijk. Bekijkt u anders ons webinar ‘Vuistregels voor het adviseren van de juiste warmtepomp’.

 

Vraag: Wat is de meerwaarde en de terugverdientijd van de energiemodule zoals Aalbers Installatietechniek die heeft ontwikkeld?

Antwoord: Over de terugverdientijd: zie het antwoord op de voorgaande vraag. Dat geldt natuurlijk voor alle hybride en all-electric-installaties. De meerwaarde van de energiemodule van Aalbers zit ten eerste in de installatiekosten. Omdat de modules al in de werkplaats worden gebouwd, hoeven ze ter plekke alleen nog maar te worden ingehesen en aangesloten. Dat scheelt heel veel montagekosten, faalkosten en afvalstromen van al het verpakkings- en montagemateriaal. Ten tweede zit de meerwaarde in de datacollector die Aalbers heeft ingebouwd. Daarmee kan het daadwerkelijke verbruik van de installatie worden gemonitord en ook nog eens het huiselijk energieverbruik. Bewoners en verhuurders hebben zo zeer gedetailleerd inzicht in het verbruik van de woning.

 

Is er voorzien in toevoeging van een batterij om overbelasting van het netwerk te voorkomen?

Antwoord: Nee. Bij de tot nu toe uitgevoerde versies van de module is die niet inbegrepen, en ook op het project in Appingedam, waarvan een video tijdens het webinar wordt getoond is geen sprake van batterijen. De vraag is uiteraard relevant: naarmate er meer woningen all-electric worden en er meer zonne-energie wordt gewonnen met pv-panelen wordt het logischer, ook om het elektriciteitsnet te ontlasten, om met bufferbatterijen te gaan werken. Maar dat is hier dus niet het geval.

 

Vraag: Hoe belangrijk is een goede ventilatie bij een all-electricwoning?

Antwoord: Zeer belangrijk. De woning is zeer luchtdicht en goed geïsoleerd, dus enige vorm van mechanische luchtverversing is essentieel. Meestal, ook in het voorliggende geval, wordt voor een wtw-installatie gekozen (in het voorbeeld van het merk Brink), een warmteterugwin-installatie: de warmte van de afgezogen lucht wordt gebruikt om de in te blazen lucht te verwarmen.

 

Vraag: Hoe circulair zijn deze apparaten?

Antwoord: Vaillant probeert haar producten zo recyclebaar mogelijk te maken om te voldoen aan een circulaire economie. Daar heeft het bedrijf een speciaal programma voor; het IQ-programma. Er wordt gekeken naar hoe duurzaam de warmtepompen zijn geproduceerd, maar ook naar hoe ze zó gemaakt kunnen worden dat ze het best recyclebaar zijn.

 

Vraag: Hoe zit het met het onderhoud?

Antwoord: Bij de bouw van de energiemodule is nadrukkelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van alle onderdelen. Ook is de module zó gebouwd dat ook de grootste onderdelen bij vervanging losgekoppeld kunnen worden en gewoon via de trap kunnen worden afgevoerd. Best belangrijk, want de module wordt meestal neergezet als het dak er nog niet op zit.

Duurzame installaties hebben regulier onderhoud nodig, te vergelijken met een gasketel. De filters in de wtw-installatie moeten regelmatig worden vervangen en de functies van de warmtepomp regelmatig nagelopen.

 

Vraag: Hoe zit het met koop of huur van een warmtepomp?

Antwoord: Verschillende installateurs bieden warmtepompen zowel te koop als te huur aan, dit is dus afhankelijk van het installatiebedrijf.

 

Vraag: Is de oplossing met de energiemodule ook te gebruiken in de transformatie van gebouwen naar appartementen en de renovatie van gestapelde bouw naar all-electric?

Antwoord: Deze specifieke energiemodule is voorzien van een 5 kW warmtepomp. Die zal veel te groot zijn voor een appartement. Voor elk complex zal een oplossing mogelijk zijn, maar dat is afhankelijk van een transmissieberekening en dergelijke.

 

Vraag: Kun je met deze installatie ook koelen op extreem warme dagen?

Antwoord: Ja, je kunt koelen met dit systeem. Het systeem zou ongeveer een graad of vier ten opzichte van de buitentemperatuur kunnen koelen. Let wel: bij koelen wordt elektrische energie verbruikt.

 

Vraag: Dit lijkt mij een geheel nieuwe discipline, een nieuw vakgebied (bijna). Kan al de benodigde kennis in één persoon aanwezig zijn om een woning tot een gasloze woning te maken?

Antwoord: Er zijn installateurs die inderdaad de complete warmteverliesberekening doen, de installatie erbij uitkiezen en ook installeren. Een advies is om wel trainingen te gaan volgen over warmtepompen. Bijvoorbeeld het volgen van ISSO 72 en ISSO 98.

 

Vraag: Is balansventilatie met wtw noodzakelijk om aan nul-op-de-meter te kunnen voldoen?

Antwoord: Niet altijd, maar ventilatie is zeker niet onbelangrijk en vaak zie je het comfort stijgen bij het aanbrengen van type D WTW ventilatie.

 

Vraag: Kan de energiemodule ook in een nieuwbouwhuis worden toegepast?

Antwoord: Jazeker, daar is hij zeer goed voor geschikt.