Zoek

Duurzame installatie Zorgvoorziening

Het buitenterrein is nog in aanleg. Bouwvakkers lopen her en der over het terrein. Eén woongebouw is inmiddels opgeleverd en bewoond, de andere twee volgen op korte termijn.

De zorgvoorziening is een particulier verzorgingshuis in het groene buitengebied tussen Soest, Baarn, Amersfoort en Utrecht. Het project is ontwikkeld als tweede tak van het boerenbedrijf dat er vlak naast ligt: een zorgbedrijf voor dementerende bejaarden.

Het is een idyllisch plaatje. Groene velden, grazende koeien en mooie Hollandse luchten. Met midden in het veld, op de plek waar ooit schuren stonden, drie nieuwe en duurzame boerderijhuizen, bestemd voor 27 dementerende ouderen. Zij kunnen hier wonen, leven en recreëren. Kleinschalig wonen, met persoonlijke aandacht en zorg voor mensen met dementie. Het is de bedoeling dat er in de toekomst binnen de drie boerderijhuizen ook ruimte beschikbaar komt voor de partners van de dementerende ouderen. Zodat stellen na jaren niet noodgedwongen uit elkaar moeten als de een dementeert.

Duurzaam

De boerderijhuizen zijn ontworpen door Ter Braak architecten uit Utrecht en gebouwd door Bouwbedrijf De Witte uit Staphorst. Lok Installatietechniek uit Vollenhove werd er door De Witte bijgehaald en tekende als totaalinstallateur voor alle e- en w-installaties in de drie nieuwe panden.

“Dat betekent dat we hier ook de e-installaties: elektra, domoticavoorbereidingen en beveiliging hebben aangelegd”, vertelt Jos Lok van Lok Installatietechniek. “Wat betreft de w-installaties zijn we duurzaam aan de slag gegaan. Dat was een sterke wens van de opdrachtgever. In het oorspronkelijke bestek was rekening gehouden met één centrale warmtepompinstallatie, die alle gebouwen van warmte en koeling zou moeten voorzien. Dat rijmde niet met het budget dat voorhanden was. Daarnaast was er een installatie voor mechanische ventilatie bedacht. Ook dat stond in onze ogen kaarsrecht tegenover de duurzame gedachte. Wil je echt duurzaam zijn, dan moet je volgens ons aan een wtw-installatie denken. Een ander nadeel van één grote centrale installatie is, dat je veel ‘transportverlies’ van warmte zou krijgen en hoge onderhoudskosten voor de pomp. Wij hebben het over een andere boeg gegooid.”

Nieuw plan

Met het beschikbare budget maakte Lok Installatietechniek een nieuw plan. “Samen met Vaillant hebben we het project anders benaderd. We hebben besloten om de drie gebouwen apart te voorzien van een complete installatie. Drie nagenoeg dezelfde aardwarmtepompen. Dat bleek veel goedkoper. Totaal spaarden we hierdoor een ton uit.”

Ieder gebouw kreeg zoals gezegd zijn eigen installatie. Voor het warmwater werd een aparte voorziening gecreëerd. Samen met Vaillant is gekozen voor de Flexotherm VWF 197/4 warmtepomp die bivalent is aangesloten, het Allstor 500 liter buffervat, een koelmodule en de ecocompact VSC 306/4 S 150 voor het warme water.

Jos Lok: “De klant wilde een duurzame installatie voor een scherp budget. Daarom hebben we niet meteen alles gerealiseerd. Er is een aantal groeimogelijkheden ingebouwd. Een voorbeeld? Zonnepanelen zijn er nog niet, maar komen er waarschijnlijk wel. Met de bouw is daar al rekening mee gehouden. Zelfs met de situering van de gebouwen richting de zon.”

Voor de warmtepomp zijn drie aparte bronnen geboord. Een bewuste keuze, vertelt Jos Lok: “Als je één grote bron boort, worden er strenge regels gesteld. De drie kleinere bronnen vallen onder de kleine utiliteit, waardoor de regels meevallen en de bronnen beter ‘beheerbaarder’ zijn.”

Vloerverwarming

De drie bronnen zorgen ervoor dat de panden in de winter verwarmd worden met behulp van de vloerverwarming die door het hele pand ligt. In de zomer wordt dezelfde bron gebruikt om het gebouw te koelen. Ouderen hebben vaak moeite met de afvoer van lichaamswarmte, dat maakt een koel huis in de zomer extra belangrijk. Klassieke airconditioning heeft neveneffecten, zoals tocht, waar ouderen juist veel last van kunnen hebben. De gebouwen zijn extra geïsoleerd om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. “Een lage temperatuursysteem heeft er een hekel aan om warm water te maken. Daar heb je hoge temperaturen voor nodig. Daarom hebben we voor een aparte cv-ketel gekozen die het water verwarmt en waar nodig bijspringt bij de warmtevoorziening. Met de wtw-installatie ventileren en koelen we het gebouw vanuit een gesloten bron. Zonder warmteverlies.”

Lok Installatietechniek koos bewust voor de producten van Vaillant. “Wij zijn een Vaillant innovatiepartner. Samen hebben we een prima oplossing voor de zorgvoorziening bedacht, berekend en uitgevoerd. De producten van Vaillant zijn goed. Maar ook aan de service wordt aandacht geschonken. Dat vinden we belangrijk. Kijken we naar de producten die we hebben toegepast dan zijn ze heel geluidsarm.”

Jos Lok neemt ons mee naar de eerste verdieping van gebouw 2. Hier wonen nog geen mensen. De vloer op de tweede verdieping ligt open. Voor deze etage is nog geen bestemming, al bestaat de kans dat hier ooit stellen, waarvan er één zorg nodig heeft, een plek krijgen. Op deze etage vinden we ook een aparte serverruimte met de wtw-installatie en alle andere installaties. Niet op elkaar gepakt, maar ruim opgezet. “Dat werkt toch wat prettiger.”

Jos Lok is te spreken over de wijze waarop in dit project is samengewerkt. Geen aannemer die een installateur opdracht gaf, maar een bouwteam met opdrachtgever, installateur en adviseur die op gelijk niveau met elkaar aan de slag gingen. “Ik denk dat dat ook de manier is om zaken met elkaar te kunnen doen”, zegt Jos Lok. “Zeker nu de installaties in een woning steeds belangrijker worden en de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.”