Zoek

Wat wij met onze partners realiseren

Een aantal praktijkvoorbeelden van onze partners

Het verduurzamen van woningen in Nederland valt of staat met sterke samenwerkingen. Experts van Vaillant werken elke dag samen met professionele partners om een klimaatneutrale woningvoorraad te realiseren.

Maurice Ritmeester, Directeur bij Industria Techniek

Maurice Ritmeester, Directeur bij Industria Techniek

“Ik geloof dat we allemaal ons steentje bij kunnen dragen.”

“Als particulieren of kleine bedrijven ons benaderen, is duurzaamheid meestal het centrale thema van hun vraag. De maatschappij zit middenin een energietransitie. Met Industria Techniek helpen we mensen met het verduurzamen van hun woningen en gebouwen. Als daar een warmtepomp of hybride systeem bij komt kijken, werken we met de producten van Vaillant. De wens van de consument en hun budget moeten daarbij samenkomen. Wij geven, afhankelijk van deze factoren, het beste advies om te optimaliseren.


Gasverbruik terugdringen en zo veel mogelijk stoppen – daar gaat het om. Emissiearm verwarmen is het doel, maar een compleet gasloze toekomst? Die zie ik nog niet. Vanuit de overheid roept men dat wel, maar er zijn te veel factoren die het wat mij betreft niet haalbaar maken. Ik geloof persoonlijk dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen. Of dat nu door duurzaam verwarmen, elektrisch vervoer, het elimineren van onnodig vliegverkeer of minder vlees eten is.


In de verwarmingswereld lopen we momenteel vooral tegen een tekort aan van technisch personeel. Daar ligt voor de komende periode een grote uitdaging. Ondersteuning vanuit de makers van warmtepompen wordt daarom alleen maar belangrijker. De hoge kwaliteit van de producten, maar ook het feit dat Vaillant écht pro installateur is, maakt ze voor mij de meest geschikte partner. Ik ben Platinum Dealer bij Vaillant, en daar ben ik ook trots op.”

Sander Beeks, Partnership Manager bij Madaster

Sander Beeks, Partnership Manager bij Madaster

“Circulariteit is een financiële trigger die op twee manieren werkt.”

“De afgelopen jaren nam de vraag naar inzicht in circulariteit enorm toe. Daar zorgen wij bij Madaster voor. Wij zijn het register waarin materialen en producten, die in de gebouwde omgeving gebruikt worden, terug te vinden zijn. We maken transparant in hoeverre gebruikte materialen in bijvoorbeeld een woning circulair, en dus goed voor het milieu zijn. Madaster ontstond vijf jaar geleden uit een idee van architect Thomas Rau. Thomas is een visionair, durf ik wel te zeggen. Hij zei: alle grondstoffen zijn eigenlijk een limited edition. We maken beton of staal van die grondstoffen die eigenlijk nooit meer terugkomen. Maar om materialen opnieuw te kunnen gebruiken, moet je weten uit welke materialen producten bestaan. Dat besloot Madaster vast te leggen, en van daaruit kunnen we ook de prestatie op circulair- of milieuvlak van een product meten en registreren. Vaillant’s warmtepompen staan in het register. Projectontwikkelaars die deze pompen gebruiken, kunnen met een landelijk geaccepteerde norm laten zien dat zij duurzaam bouwen.


Je ziet dat nieuwbouwprojecten aan steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid moeten voldoen. We verwachten dat aanbestedingen binnenkort niet alleen zo weinig mogelijk CO2-uitstoot, maar ook zo veel mogelijk circulaire grondstoffen en producten moeten hebben. Merken als Vaillant zullen dan een streepje voor hebben, omdat ze producten maken die zo circulair mogelijk zijn én met een objectieve score aan kunnen tonen dat ze duurzaam zijn. Voor projectontwikkelaars is circulariteit dan ook een financiële trigger die op twee manieren werkt. Het gebruik van circulaire producten en grondstoffen zal de kans om de aanbesteding te winnen vergroten. Aan de kant maakt de registratie het mogelijk om producten en materialen makkelijker her te gebruiken en daarmee als producent je eigen leverancier te worden. In een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser en daardoor duurder worden, is dat dé manier om toekomstbestendig te bouwen.”

Kars Orsel, Projectleider bij OFW

Kars Orsel, Projectleider bij OFW en Herman Kip, Technisch Adviseur bij Feenstra

OFW en Feenstra zien kansen én uitdagingen voor verduurzaming van het woningbezit.

Op het eerste gezicht is ‘De Lange Streek’ een doorsnee straat, zoals je er in Nederland tienduizenden van hebt. Toch is de straat in Swifterbant, boven Lelystad in Flevoland, bijzonder voor woningcorporatie OFW, installateur Feenstra en Vaillant. Samen testen ze hier een nieuw concept om relatief nieuwe woningen te verduurzamen.

In De Lange Streek staan 27 woningen die zijn voorzien van een aroTHERM 7kWh warmtepomp van Vaillant. Het zijn huizen uit 2002 en 2003. “Die zijn behoorlijk goed geïsoleerd, hebben een goed dak en HR++ glas”, zegt Kars Orsel van woningcorporatie Oost Flevo Woondiensten (OFW). Orsel is als projectleider onder andere verantwoordelijk voor verduurzaming van het bezit van OFW. Dat zijn zo’n 4500 woningen. “Het is een gigantische uitdaging om ons bezit aardgasloos te maken voor 2050. Wij zijn dan ook al twintig jaar met verduurzaming bezig, bijvoorbeeld door overal de schil van de woning goed te isoleren.”

Wat het project ook is: OFW werkt met een vaste installateur. Dat is Feenstra, waar Herman Kip Senior Technisch Adviseur is. “Wij maken duurzame oplossingen in de bebouwde omgeving voor bestaand woningbezit en collectieve installaties, woningen en zorgcomplexen. Per aanvraag gaan wij het gesprek aan om erachter te komen wat de klantvraag precies is, en welke technische oplossing daar bij hoort.”

Woningmutaties

Feenstra is vaste onderhoudspartner voor OFW. Komt er een woning leeg te staan, dan kijkt de corporatie of het huis verduurzaamd kan- en moet worden. “In een ideale wereld weet je een maand van tevoren dat een woning leeg komt te staan”, zegt Kars Orsel. “We zouden dan, als we het kunnen plannen, met slechts een paar dagen leegstand een warmtepomp of hybride installatie neer kunnen zetten.” De realiteit is echter anders, ziet hij. “Willen we verduurzamen, dan moeten de mensen én de producten beschikbaar zijn, en moeten we manieren vinden om duurzame verwarmingssystemen haalbaar te maken.” Herman Kip is het met hem eens. “De uitdaging waar Nederland voor staat is enorm. Duurzaam worden gaat niet vanzelf, en we zouden alle kansen om te verbeteren aan moeten grijpen.”


Herman Kip, Technisch Adviseur bij Feenstra

Opgeleid personeel

Het is niet de enige uitdaging waar de branche voor staat. Kars Orsel tipte eerder het personeel al aan. Er zijn nog niet genoeg installatie experts die geleerd hebben hoe zij een warmtepomp of hybride installatie veilig en vakkundig kunnen installeren. “Ik denk dat zo’n tien procent van de monteurs dat nu kan”, zegt Herman Kip. “Dat is beperkt. Het is dan ook niet gek dat de meeste cv-ketels nog steeds gewoon één op één vervangen worden. Dat is wat de consument kent, en wat de installateur weet.” Subsidies en een toenemende bekendheid met warmtepompen verandert dat wel, maar dat kan sneller, aldus Kip.

Bij Kars Orsel overheerst optimisme. “Bij OFW begonnen we rond 2000 al met verduurzamen. We zien constant kansen, zitten daar bovenop en zijn nu één van de eerste woningcorporaties die gemiddeld Energielabel A haalt.” Zijn organisatie mikt nog hoger. “Overheid, fabrikant, installateur én wij als woningbezitters moeten bij elkaar komen om verduurzaming betaalbaar en toegankelijk te maken. Dat is de enige manier waarop we in 2050 van het aardgas af kunnen zijn.”

Download hier het Groenwijk Vaillant visiepaper

Met een breed aanbod aan hoogwaardige technologieopties biedt Vaillant voor iedere woning een passende en haalbare duurzame verwarmingsoplossing.