Zoek

Hoe wij het dagelijks waarmaken

De ervaringen van onze collega's

Het verduurzamen van woningen in Nederland valt of staat met sterke samenwerkingen. Experts van Vaillant werken elke dag samen met professionele partners om een klimaatneutrale woningvoorraad te realiseren.

René van Oostveen, Technisch Adviseur

René van Oostveen, Technisch Adviseur:

"Wij bieden het maatwerk dat nodig is voor een duurzame toekomst.”

“Als Technisch Adviseur voor de buitendienst sta ik in direct contact met zowel de installateur als de eindgebruiker. Ik kom op locatie en help bij de installatie en eerste ingebruikname van onze systemen. En mocht de installateur er in complexe situaties toch zelf niet helemaal uitkomen, dan spring ik bij en voer ik zelf reparatiewerkzaamheden uit.


Ik zie dat veel installateurs vaak nog geen warmtepomp of hybride warmtepompsysteem adviseren, of dat niet goed durven, door een gebrek aan kennis. Ze hangen al decennialang cv-ketels op – dat kennen ze. Maar met meer productkennis kunnen ze betere adviezen geven. Daar ligt voor ons als Vaillant ook een taak weggelegd en daar springen we proactief op in.


Zo bieden wij diverse technische trainingen aan, en beschikken wij over een eigen team met specialisten dat technisch advies geeft. Hiermee helpen wij installateurs bij het opstellen van adviezen en ontwerpen. Er zijn namelijk steeds meer oplossingen mogelijk. Wat de beste oplossing is, wordt bepaald door verschillende factoren. Welk type woning heeft de eindgebruiker? Wat zijn specifieke wensen? Maar ook: hoe goed is de woning geïsoleerd?


Ik raad installateurs ook aan ons speciale programma waarmee wij hen van A tot Z ondersteunen. En met behulp van servicecontracten helpen wij – met name startende – warmtepompinstallateurs bij het uitvoeren van service en onderhoud. Deze extra support geeft installateurs vertrouwen in ons merk, dat ervaar ik iedere dag weer.


Als Vaillant kunnen we het maatwerk bieden dat nodig is voor een duurzame toekomst. Of de oplossing nu een cv-ketel op (duurzaam) gas, een all-electric warmtepomp of een hybride warmtepomp is: met ons uitgebreide portfolio kunnen we klanten helpen met een passend verwarmingssysteem. Doordat ik face to face onze eindgebruikers en installateurs spreek, komen er voor mij vaak stukjes informatie op tafel die tot dan toe onbesproken bleven. Daar ontstaan kansen uit. Er is namelijk altijd de mogelijkheid om nog iets duurzamer te worden. Mijn woning heeft bijvoorbeeld energielabel A, maar ik kijk zelf ook goed naar hoe ik nog verder kan verduurzamen.” 

Wilco Vaillant, Technisch Projectadviseur

Wilco Vaillant, Technisch Projectadviseur:

“Budgetten zijn net zo divers als klantwensen en woningen.”

“Bij Vaillant ondersteunen we onze klanten bij het ontwerpen van complete duurzaamheidsprojecten, variërend van een nieuw te bouwen eengezinswoning tot aan woningcorporaties die meerdere woningen tegelijkertijd willen verduurzamen. Ik ben als Technisch Projectadviseur op de binnendienst dagelijks met zulke projecten bezig, samen met mijn collega’s in de buitendienst.


Onze klanten willen vaak zo snel mogelijk hun fossiele energieverbruik verminderen. Hoe harder de energieprijzen stijgen, des te luider klinkt deze wens. Maar die wens vraagt om verder onderzoek: wat wil de klant precies? En dan blijkt dat er nogal wat bij komt kijken. Dat is de uitdaging waar wij dagelijks voor staan.


Verduurzaming vraagt om maatwerk. Heb je een vrijstaand huis dat al goed geïsoleerd is, dan ziet de weg naar ‘aardgasloos’ er voor jou anders uit, dan voor iemand met een oud pand in de binnenstad. Budgetten zijn bovendien net zo divers als de klantwensen en de woningen, waardoor er véél meer oplossingen zijn dan mensen vaak denken. Om die reden werken wij vanuit ons Groenwijk Vaillant concept aan verduurzamingsoplossingen die zo goed mogelijk aansluiten bij het type, de bouwjaarklasse en de energetische prestatie van de woning. Met de Warmtepomp Planning Tool kan de installateur via een aantal eenvoudige stappen ook zelf een geheel warmtepompsysteem ontwerpen en vertalen naar een persoonlijk adviesrapport voor de woningeigenaar.


Om ons aanbod aan duurzame oplossingen zo overzichtelijk mogelijk te houden bieden wij via onze Installatiebundel standaard warmtepompsysteemoplossingen aan, zowel hybride als all-electric. Hiermee kan de installateur zelf aan de slag en bieden wij uiteraard maatwerkondersteuning waar nodig.


Vaillant heeft de kennis én producten om voor elk vraagstuk een mogelijke oplossing te bieden. Ons team brengt alle kennis samen en vertelt de klant: deze installatie is een goede oplossing voor jouw situatie, en dit zijn de mogelijke alternatieven. Met de stijgende aardgasprijzen zullen duurzame verwarmingsopties logischerwijs steeds aantrekkelijker worden. Wij zorgen ervoor dat we de klant de beste alternatieven bieden, zodat elk project de juiste keuze blijkt. Hoe mooi is het dan ook wanneer wij samen met onze partners een project opleveren en ons advies tot het gewenste resultaat heeft geleid. 

Marcel van der Winden, Product Manager

Marcel van der Winden, Product Manager:

“Nederland loopt voorop in de ambitie CO2-uitstoot te reduceren.”

“De Vaillant-producten die we op de Nederlandse markt verkopen zijn optimaal afgestemd op de lokale wensen en voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving. Als Product Manager van onze duurzame producten inventariseer ik de marktwensen én ontwikkelingen en vertaal ik die naar de producteisen voor de Nederlandse markt.


Onze duurzame producten zijn verwarmingssystemen die het gebruik van fossiele brandstoffen sterk reduceren of zelfs helemaal terugbrengen naar nul. Vaillant ontwikkelt én produceert cv-ketels en warmtepompen in eigen beheer. Vanuit Product Management leveren wij de inzichten waarmee we cv-ketels en warmtepompen kunnen fine-tunen om optimaal te kunnen voldoen aan de eisen voor de Nederlandse markt.


Woningeigenaren in Nederland focussen bij de oriëntatie veelal op een duurzaam verwarmingssysteem en zijn vooral sterk gericht op een korte terugverdientijd. Toch speelt ook comfortverhoging een belangrijke rol in de overweging en kijken steeds meer mensen naar hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving: het klimaat is natuurlijk óók heel belangrijk. Met die wensen in het achterhoofd klop ik, samen met mijn collega’s, aan bij ons R&D team. Dit hebben wij nodig.


Ik ben van mening dat Nederland een voorbeeldfunctie heeft. In verwarmingsland lopen we voorop in de ambitie CO2-uitstoot te reduceren. Hybride warmtepompconcepten die hier steeds meer worden toegepast, zetten een standaard voor de landen om ons heen. Overigens, door de sterk gegroeide aandacht voor hybride warmtepompen lijkt dit een relatief nieuw fenomeen, maar als Vaillant leveren wij al sinds 2009 hybride warmtepompinstallaties in Nederland. We beschikken in die zin dus over uitgebreide ervaring. Tevens hebben we een heel goed beeld van consumentenwensen en hoe de regelgeving er in de toekomst uitziet. Daar ontwikkelen we nu al producten voor. In het buitenland wordt nauwlettend gekeken hoe de markt zich hier ontwikkelt.” 

Glenn Breuren, Regio Manager

Glenn Breuren, Regio Manager:

“Het ambacht van installateurs verandert, in positieve zin.”

“Het is natuurlijk belangrijk dat installateurs, adviseurs en aannemers onze producten en de voordelen ervan goed kennen. Als Regio Manager enthousiasmeer ik deze mensen voor ons merk Vaillant, onze warmtepompen, cv-ketels en onze services.


Mijn vak veranderde de afgelopen jaren: ik ben meer technisch adviseur geworden, in plaats van puur een contactpersoon. Het adviseren van een warmtepomp is voor veel installateurs nog nieuw, of in ieder geval nog iets om aan te wennen. Mijn uitdaging is daarom om zoveel mogelijk installateurs van goede, maar beknopte informatie te voorzien. Ze moeten weten dat er voor elke situatie een oplossing te bedenken is. Wij leren ze welke opties, onder welke omstandigheden de beste zijn. Zo helpen zij de eindgebruikers aan een oplossing die bij ze past.


Dit doe ik door onze installateurs en adviseurs te bezoeken, of ze juist uit te nodigen in ons Experience Center, waar mijn collega Micha ze ook kan trainen. Sommige dingen kun je wel opzoeken op internet, maar gaan pas echt leven als je ze ziet. Of hoort. Want een geluidsniveau van 54 decibel zegt bijvoorbeeld niet zo veel. Pas als je hoort hoe stil onze warmtepompen zijn snap je de gebruikersvoordelen ervan.


Het ambacht van installateurs verandert, in positieve zin als je het mij vraagt. Het installeren van een all-electric of hybride warmtepompsysteem is namelijk een groter project dan het ophangen van een cv-ketel. Het is geen routineklus, maar het verhaal van maatwerk en dat kan afhankelijk van de benodigde werkzaamheden enkele dagen, in plaats van uren duren. Het is ook een markt die sterk groeit en digitaliseert. Zo bieden wij installateurs met myVAILLANT Pro de mogelijkheid om hun verwarmingsinstallaties op afstand te beheren. Dat maakt hun werk een stuk efficiënter en dus gemakkelijker. Ik merk dat dit met name bij de nieuwe generatie installateurs enorm goed aanslaat.


Installateurs die nu hun werk goed doen zorgen ervoor dat klanten hun naam de komende jaren rond blijven zingen – iedere warmtepompeigenaar kent wel iemand die ook een warmtepomp overweegt en kan zijn/haar installateur door eigen positieve ervaringen aanbevelen. De installateur kan vervolgens samen met Vaillant kiezen uit een breed scala aan duurzame, passende oplossingen – of de klant nu voor een hybride of all-electric warmtepompsysteem besluit te kiezen. Of in de toekomst wellicht voor een cv-ketel op (groene) waterstof.” 

Wessel de Haan, Account Manager

Wessel de Haan, Account Manager:

“Samen bepalen we de beste oplossing.”

“Er zijn op weg naar verduurzaming nogal wat belanghebbenden die we van onze missie moeten overtuigen. Woningcorporaties, aannemers en projectinstallateurs moeten achter onze producten staan en vertrouwen hebben in de kennis en kunde van onze organisatie. Daar zorg ik als Account Manager voor.


Nederland staat voor de grote uitdaging die we ‘de energietransitie’ noemen. De partijen waar ik mee spreek dragen daaraan bij door bij nieuwbouw óf renovatie voor een meer duurzame manier van verwarming en tapwater te zorgen. Hoe we die uitdaging aangaan verschilt per project. Samen bepalen we de beste oplossing, waarbij we uiteraard ook rekening houden met de gemeentelijke plannen voor de verduurzaming van woningen. Zodat we samen die duurzame verwarmingsoplossingen realiseren die klaar zijn voor de toekomst.


Vaillant valt in de zeer competitieve Nederlandse markt op door de energie-efficiëntie en de stilte van onze warmtepompen. Het valt niet mee op te vallen in een markt met zoveel aanbieders, maar we zien de succesverhalen opstapelen. Zo hielpen we onlangs een woningcorporatie met een renovatieklus bij een tiental woningen. Zij zagen hoe groot het verschil was qua energiebesparing en hoe blij de bewoners met hun warmtepompen zijn. Dus we gaan samen met de installateur de volgende twintig huizen van de corporatie ook voorzien van deze systemen. Bij dit type projecten werken we overigens nauw samen met partners. Samen met hen proberen we met modulaire concepten de verduurzamingsklus zo efficiënt mogelijk te laten verlopen met een zo beperkt mogelijke overlast voor de bewoners. Ik fungeer, samen met onze Technisch Project Adviseurs , in dit soort processen als de centrale schakel tussen de verschillende partijen en Vaillant, en hiermee kun je echt het verschil maken.


Vaillant gebruikt voor zijn aroTHERM plus warmtepomp het koudemiddel R290, dat véél minder schadelijk is voor het milieu dan de meer traditionele koudemiddelen. Bovendien beschikt Vaillant met de aroTHERM plus en split over twee van de stilste warmtepompen op de markt. Beide warmtepompen worden ook nog eens voorzien van een LCA-materialenpaspoort. Dit laatste is van groot belang met het oog op circulair bouwen en renoveren waar in de nabije toekomst strenge eisen aan zullen worden gesteld. Ik merk dat dit onderwerp steeds actueler wordt. Met het vervallen van de verhuurdersheffing hebben woningcorporaties afspraken gemaakt en budgetten vrijgemaakt om een grote slag te slaan in de energietransitie. Wij helpen ze daar met onze expertise graag bij, en de ervaringen laten zien dat we hier als Vaillant mooie stappen in maken.”

Micha Tibboel, Technisch Trainer

Micha Tibboel, Technisch Trainer:

“Ik was een servicemonteur die klanten hielp. Nu help ik de helpers.”

“Vaillant is erbij gebaat dat zo veel mogelijk installatiemonteurs, zo goed mogelijk de ins en outs van onze producten kennen. Als Technisch Trainer geef ik de trainingen aan de installatie- en servicemonteurs, zodat zij de eindgebruikers zo goed mogelijk kunnen helpen. Dat doe ik deels op locatie, maar vooral ook vanuit onze eigen Vaillant Academy. Daar heb ik alle apparaten werkend beschikbaar, natuurlijk!


De centrale rol voor warmtepompen in de verduurzaming van woningen zorgt ervoor dat steeds meer geïnteresseerden een beroep doen op onze theoretische, maar met name ook praktische producttrainingen. Onze accountmanagers en rayonmanagers maken installatie- en servicebedrijven enthousiast over onze producten. Ik leer ze ermee werken. Dat deed ik vroeger als een soort leraar, nu ben ik veel meer een trainer. Mensen komen met specifieke problemen of vragen bij me. Ik help ze die oplossen, daar krijg ik energie van. Of dat nu over plaatsen en installeren, of over regelgeving en onderhoud gaat. Ik zeg daarbij altijd: onthoud de basis, de rest kun je opzoeken. Vaillant werkt daar ook hard aan: we stellen steeds meer productinformatie en trainingsmaterialen digitaal beschikbaar. Zo hebben onze installateurs altijd toegang tot de meest actuele kennis, op het moment dat het dit hen het beste uitkomt.


Het algehele basiskennisniveau over warmtepompen moet nog wel omhoog, maar dat gaat hij ook. De kwaliteit van de installatie is vaak direct verbonden met de kwaliteit van de gevolgde training. En het mooie is, dat als installateurs de eindgebruikers goed informeren, dit tot een duurzame én voordelige oplossing zorgt. Vaak blijkt dat de beste oplossing in eerste instantie een iets grotere investering vraagt, maar al snel tot een grotere besparing en meer comfort leidt. Dat moeten we uit kunnen leggen. Ik was een servicemonteur die klanten hielp. Nu help ik de helpers, als het ware. Ik ben altijd met mensen bezig, maak ze blij met onze producten. Dat maakt mijn baan zo leuk. Zo draag ik bij aan comfort én duurzaamheid bij de eindgebruiker.”

Download hier het Groenwijk Vaillant visiepaper

Met een breed aanbod aan hoogwaardige technologieopties biedt Vaillant voor iedere woning een passende en haalbare duurzame verwarmingsoplossing.