Zoek

5 redenen waarom mensen twijfelen aan warmtepompen – en hoe hen te overtuigen

Installateurs stuiten in gesprek met mensen die geïnteresseerd zijn in warmtepompen vaak op twijfels en vragen. Sommige bedenkingen zijn op waarheid berust, maar het gebeurt ook dat twijfel gebaseerd zijn op een broodje aap. Hoe dan ook: installateurs moeten de feiten en fabels rond warmtepompen kennen en herkennen om potentiële klanten zo goed mogelijk te informeren. Vaillant geeft je de vijf meest voorkomende twijfels, en richtlijnen over hoe je die weg kunt nemen.

Warmtepompen zijn duur

‘Duur’ is relatief. Als je in gesprek met klanten op dit argument stuit, vraag dan naar de prijsklasse waar zij aan denken. Vaak zal blijken dat mensen verhalen gehoord hebben van ‘high end’ modellen, die duizenden euro’s duurder zijn dan alternatieven die voor hen misschien net zo geschikt zijn. Verhalen over dure warmtepompen werken kromme vergelijkingen in de hand: het verschil is inderdaad nogal groot tussen de kosten van een normale cv-ketel, en die van een dure warmtepomp voor groot gebruik.

Benoem de verschillen in prijsklasse binnen het segment. Vertel klanten bovendien dat ze mogelijk in aanmerking komen voor een subsidie op een warmtepomp. Ze zouden zomaar het kleine financiële verschil kunnen maken dat een klant over de streep trekt. Bovendien, en dat kun je klanten beloven: je verdient de pomp op de lange termijn terug. En als dat hen niet overtuigt, benadruk dan ook dat de aanschaf van een warmtepomp het milieu helpt door de enorme vermindering van CO2-uitstoot.

Warmtepompen zijn zo groot en/of maken zoveel geluid

Een groot deel van het geluid van warmtepompen komt veelal door weerkaatsing van muren waar de warmtepomp te dichtbij staat. Het is belangrijk de warmtepomp niet te dicht bij een muur te plaatsen (verder dan drie meter indien mogelijk). Zo voorkom je dat geluid weerkaatst wordt en voor een versterking van het geluid zorgt. Daarnaast worden trillingsisolatoren aanbevolen, waarmee de trillingen dermate worden verminderd. Verder zijn er ook geluidsisolerende kasten die hetzelfde doen. Als laatste is plaatsing op een plat dak vaak een goed idee: geluid dat de hoogte in gaat zorgt beneden in de tuin niet voor overlast.

Voor alle warmtepompen geldt dat ze voorzien zijn van een CE-label, waar onder andere het geluidsvermogen op staat. Wettelijk gezien mag deze nooit boven de 70 decibel komen, de meeste modellen komen niet boven de 60 decibel, vergelijkbaar met een normaal gesprek of een draaiende vaatwasser.

Over de grootte van de warmtepomp bestaan ook misvattingen. Leg uit dat de grootte per model verschilt, en dat zelfs de grootste modellen op een creatieve manier vaak goed zijn in te passen in een interieur. De grootte van het apparaat heeft bovendien een functie waar mensen vaak niet aan denken: de grootte van de kast vermindert het geluid. Bovendien beschermt de kast vitale onderdelen, waardoor warmtepompen zelden kapot gaan en dus bijna nooit gerepareerd hoeven te worden.

Warmtepompen verbruiken veel stroom

Factoren die het stroomverbruik van een warmtepomp bepalen, doen dat ook voor een klassieke cv-ketel. Met andere woorden: iemand die lang doucht zal altijd méér betalen dan iemand die zuiniger is. Bovendien ligt het verbruik hoger als een ruimte ineens veel warmer gestookt moet worden. Een woonvertrek die teveel afkoelt duurt langer om weer op temperatuur te krijgen: het is daarom aanbevolen een nachtverlaging (vooral bij laagtemperatuur vloerverwarming) te beperken.

De klant heeft het energieverbruik dus volledig in eigen hand, en ze snappen het vaak ook als je dit uitlegt. Vermeld hierbij vooral ook dat als de vergelijking in gebruik nu misschien nog niet bijzonder veel uitmaakt, maar dat het dit in de toekomst waarschijnlijk wel gaat doen. De prijs van gas zal in de toekomst hoogst waarschijnlijk harder stijgen dan die van elektriciteit. De warmtepomp zorgt over een aantal jaar, mits goed ingeregeld, voor lagere maandelijkse lasten.

Het duurt lang om de warmtepomp terug te verdienen

Dat duurt zo’n zes tot tien jaar, en is afhankelijk van verschillende factoren. Inhakend op het vorige punt: als gas in de zeer nabije toekomst steeds schaarser wordt, en accijnzen verder worden opgevoerd, zullen de prijzen blijven stijgen. De prijsverschillen tussen gas en elektriciteit zullen op blijven lopen, waardoor iedereen die op tijd een warmtepomp heeft gekocht de ‘terugverdientijd’ steeds kleiner ziet worden.

Mijn woning is niet geschikt voor een warmtepomp

Niet elke woning kan met een warmtepomp verwarmd worden, dat klopt. Doordat de verwarming over het algemeen met lagere temperaturen (tot +/- 50 graden) werkt, moet het afgiftesysteem daarvoor geschikt zijn. De nieuwste technologieën maken afgiftetemperatuur tot 65 graden tegenwoordig al mogelijk, dus de techniek staat niet stil.

Bovendien moet een huis goed geïsoleerd zijn om het volledige rendement uit een warmtepomp te halen. Wat je niet aan warmte verliest, hoef je ten slotte ook niet op te warmen. Wees daar eerlijk over en adviseer mensen altijd in gesprek te gaan met een expert. Die kunnen hen vertellen of hun huis wel- of niet geschikt is.