Zoek
Contact
Verwarming vinden

Aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste brandstoffen in de wereldwijde markt voor warmte en energie. Naast aardgas kunnen ook LPG en biogas worden gebruikt als brandstof voor gasgestookte ketels.

Vanwege de aanzienlijk lagere investeringskosten is aardgas rendabel in vergelijking met andere fossiele brandstoffen. Bovendien komen er geen opslagkosten bij kijken. De technologie die gebruikmaakt van gas is ook zeer efficiënt, waardoor de energie optimaal wordt benut, met name bij moderne hr-ketels.

Bij de verbranding van gas ontstaat geen roet of as, waardoor de uitstoot lager is dan bij bijvoorbeeld olie. Gas wordt beschouwd als de meest milieuvriendelijke fossiele brandstof.

De voordelen van gas

  • lage investeringskosten
  • hoog rendement
  • weinig ruimte vereist
  • de beste CO₂-balans van alle fossiele brandstoffen
  • goed te combineren met technologieën die gebruikmaken van duurzame energie

Vereisten

  • een gasaansluiting
  • een rookgassysteem
  • een gasgestookte wand- of vloerketel

De veiligheid van gasgestookte hr-ketels van Vaillant

De moderne hr-ketels van Vaillant voldoen aan strenge veiligheidsnormen om de juiste werking ervan te garanderen. Het is echter belangrijk dat u uw systeem regelmatig door een installateur laat onderhouden om de veiligheid en efficientie op lange termijn te waarborgen. Sommige van onze producten geven zelf aan wanneer het tijd is voor een inspectie. Ze houden u op de hoogte van benodigd onderhoud of mogelijke gebreken en kunnen deze zelfs per e-mail, fax of sms aan uw servicebedrijf melden.

Wat is aardgas?

Aardgas bestaat hoofdzakelijk uit methaan, dat zich in enorme bellen 1.000 tot 3.500 meter onder de grond bevindt. Het gas wordt via netwerken van pijpleidingen vaak duizenden kilometers vanaf de winningslocatie naar klanten gepompt. Het kan ook als vloeibaar gas per tanker worden vervoerd.

Aardgasreserves waaruit op de conventionele manier gas wordt gewonnen gaan volgens de huidige voorspellingen nog tientallen jaren mee. Daar kan nog een periode bijkomen door de exploitatie van onaangeboorde gasbronnen.

Vloeibaar gas

Vloeibaar gas is een bijproduct van de olieproductie en is ook wel bekend onder de afkorting LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG bestaat hoofdzakelijk uit butaan en propaan. Het wordt onder hoge druk vloeibaar gemaakt, waardoor het volume aanzienlijk afneemt en het eenvoudiger kan worden getransporteerd. Het transport gebeurt per schip en tankwagen.

Het grote voordeel van LPG ten opzichte van aardgas is dat het ook gebruikt kan worden in huizen die niet zijn aangesloten op het aardgasnet. LPG wordt opgeslagen in speciale drukbestendige tanks, die in huis of in de tuin worden geplaatst.

Biogas

Biogas wordt verkregen door de verwerking van biomassa, zoals oogstoverschotten of organisch afval. Er worden in toenemende mate gewassen verbouwd die speciaal bedoeld zijn voor energiewinning. De biogasopbrengst van maïs en suikerbiet is bijvoorbeeld bijzonder hoog. In tegenstelling tot aardgas kan biogas onbeperkt worden geproduceerd. Biogas kan via het aardgasnet worden geleverd. De zuiverheid en kwaliteit van het gas behoeven echter speciale aandacht.

Direct naar HR-ketel

Direct naar Beschikbare energiebronnen

Direct naar Hoe de verschillende technologieën werken