Zoek

Bewonersgedrag belangrijk bij hybride installaties

Het gedrag van bewoners bepaalt voor een belangrijk deel of berekende energiebesparingen ook werkelijk gehaald worden. Als je huis beter geïsoleerd wordt en je krijgt een hybride installatie verandert het stookgedrag misschien niet, misschien wel of misschien verkeerd.

Een woningcorporatie in Eindhoven heeft daarom een grote praktijkproef opgezet waarbij juist dit bewonersgedrag in beeld wordt gebracht. Met ‘slimme’ sensoren worden allerlei waarden gemeten. De corporatie hoopt zo betrouwbaarder voorspellingen over de opbrengsten van hybride installaties te kunnen doen. Hierover wordt gesproken op het webinar ‘Renovatieproject? Hybride installatie!’ dat 6 juni werd uitgezonden en nog steeds gratis online terug te kijken is.

 

Berekende besparingen

De afdeling Technisch Project Advies van de Vaillant Group (Vaillant-AWB) kan zeer gedetailleerde berekeningen maken van een te installeren hybride systeem. Dat is een installatie die bestaat uit zowel een warmtepomp, als uit een gasketel. De twee apparaten werken samen en schakelen in op het kostentechnisch meest gunstige moment, om de woning te verwarmen of van warm water te voorzien.

De deskundigen kunnen een zogenaamde ‘warmteverliesberekening’ opstellen. Daarin wordt met de te verwarmen volumes in een huis rekening gehouden en met de isolatiegraad van de woning. Zo wordt de ‘warmtebehoefte’ van een woning vastgesteld. Op basis van tal van andere kengetallen kan dan de juiste warmtepomp bepaald worden, met het juiste vermogen. En ook kan uitgerekend worden wat er bespaard zal worden op de energiekosten (gas en elektriciteit). De eerste twee sprekers op het webinar, Franc Hoogstede (Energiebreed) en Hans Wiessner (Vaillant/AWB) leggen dat duidelijk uit.

 

Gedrag begrijpen

Voor de Eindhovense woningcorporatie zijn al die berekeningen nog niet voldoende. De corporatie beheert duizenden redelijk geïsoleerde woningen waar overschakelen van een gasketel naar een hybridesysteem de beste oplossing is om te voldoen aan het Energieconvenant (waarin is afgesproken dat de corporaties hun woningen in 2020 op het niveau van energie-index 1,25 (label B) zullen hebben gebracht). Maar voordat er massaal op hybride wordt overgeschakeld wil de corporatie eerst het bewonersgedrag beter begrijpen.

Dirk Huibers, van het bedrijf Octo, legt in het webinar uit hoe dat zit. Octo installeerde enige tientallen sensoren in veertig proefwoningen. In de proefwoningen zijn hybride installaties van vier verschillende leveranciers aangebracht, tien woningen per leverancier. De sensoren meten continu en zenden de data permanent via internet door aan het dataprogramma van Octo. Dan gaat het om het meten van de afgiftetemperatuur van het water uit de ketel en uit de warmtepomp, maar bijvoorbeeld ook het meten van de hoeveelheid gebruikt koud water. Dat is namelijk een goede indicatie of er mensen in de woning aanwezig zijn.

 

Consequenties van gedrag

Huibers legt in het webinar uit waar naar gezocht wordt. Zo wil de corporatie weten voor welke bewonersgroepen de ingreep effect heeft. Wie nu al heel zuinig stookt, weinig thuis is en een lage energierekening heeft, zal met een hybride installatie niet veel kunnen besparen. Terwijl de installatie vaak wel, als woningverbetering, met de huur verrekend wordt met het argument dat de bewoner het via zijn lagere energierekening weer terugkrijgt.

Ook wordt onderzocht of en hoe de bewoners hun gedrag aanpassen. Om maximaal nut te hebben van een warmtepomp moet met een gelijkmatiger temperatuur gestookt worden. De pomp levert immers een laagtemperatuursysteem; even het huis warm stoken door de thermostaat omhoog te draaien is er niet meer bij, of kost veel energie van de gasketel die dan bijspringt. Het is ook denkbaar dat mensen een hogere temperatuur in huis gaan aanhouden, omdat dat zo lekker warm is, misschien blijven mensen vaker thuis vanwege het toegenomen comfort of gaan ze vaker douchen of badderen. Al dergelijke gedragsfactoren zouden kunnen leiden tot minder energiebesparing dan uit de berekeningen blijkt.

De corporatie kan dan verschillende keuzes maken. Bijvoorbeeld de hybride installatie alleen aanbieden aan bewoners waar energiewinst te halen is. Of (of: tegelijk) de bewoners meer gericht adviseren over het omgaan met de hybride installatie om zo maximaal rendement te hebben.