Zoek

Isoleren vaak niet de beste optie

AMSTERDAM – Huizen die redelijk goed geïsoleerd zijn kunnen snel veel energiezuiniger gemaakt worden door het vervangen van de gasketel voor een hybride systeem. Dat is een veel betaalbaarder en snellere manier dan het uitvoeren van bouwkundige ingrepen om de woningen nul-op-de-meter te maken.

 

Dat de trias energetica ook geldt bij het denken over het verhogen van de energieprestatie van bestaande woningen, daarover waren de sprekers op het webinar ‘Renovatieproject? Hybride installatie!’ het met elkaar eens. Die regel zegt dat je eerst en vooral de energiebehoefte van een woning moet verlagen, voordat je over besparen op de benodigde energie gaat nadenken.

 

Het punt is echter, legde Franc Hoogstede van Energiebreed uit, dat veel woningen in de afgelopen decennia, met name corporatiewoningen, al een of meerdere keren isolatiemaatregelen gekregen hebben. De huizen staan er, met dak- en vloerisolatie, soms spouwmuurisolatie en met dubbel glas al tamelijk warmpjes bij. Wil je ze nóg verder luchtdicht krijgen en nóg beter geïsoleerd, zodat ze all-electric zouden kunnen worden (de woning is dan van het gas losgekoppeld en haalt zijn warmte en warmwater uit een warmtepomp met een buffervat), dan zijn grote investeringen nodig, en komen woningen er ook heel anders uit te zien. (Er worden dan vaak compleet nieuwe gevels tegen de bestaande woningen gebouwd) Hoogstede: ‘Voor sommige woningen is zo’n ingreep de enige juiste weg. Maar bij de redelijk goed geïsoleerde woningen en gebouwen is de kortste klap te maken via de installatie.’

 

Hans Wiessner van Vaillant, ook spreker op het webinar, kan bevestigen dat veel woningcorporaties op dit moment projecten ontwikkelen waar de gasinstallatie wordt uitgebreid met een warmtepomp. Want dat is een hybride installatie: een HR-ketel en een warmtepomp worden in één systeem geplaatst. De warmtepomp zorgt voor de verwarming van het huis, de gasketel produceert het hete tapwater en springt bij op extreem koude dagen. Omdat de warmtepomp een belangrijk deel van zijn energie uit de buitenlucht haalt (bij een luchtwarmtepomp, het meest gebruikt in dit soort situaties) en alleen elektrische energie nodig heeft voor het pompen, zijn warmtepompen energetisch veel efficiënter dan gasketels, legde Wiessner uit. Ze hebben gemiddeld een COP van 1:5.

 

Verschillende kijkers lieten weten (een webinar is interactief) dat ze zich afvroegen of de warmteafgiftesystemen van die oudere huizen wel geschikt zijn voor het laagtemperatuur-verwarmingssysteem dat een warmtepomp is. Dat blijkt in veel gevallen zo te zijn. Wiessner: ‘Juist omdat de woningen zijn na-geïsoleerd zijn de verwarmingselementen van de centrale verwarming verhoudingsgewijs overgedimensioneerd: veel groter dan nodig is om het huis te verwarmen. Dat is gunstig, want een laagtemperatuursysteem heeft veel oppervlakte nodig om de ruimte te verwarmen. Soms is de oplossing om sommige radiatoren te vervangen. Dit soort dingen kunnen allemaal worden uitgerekend.’

 

De derde spreker op het webinar, Dirk Huibers, van het data-analysebedrijf Octo, is betrokken bij een pilot met hybride installaties. Een woningcorporatie in het zuiden van het land laat vier leveranciers van hybride systemen ieder tien woningen met zo’n systeem uitrusten. Octo plaatst sensoren en meters op verschillende plekken in de woning om zo het daadwerkelijke verbruik, maar ook het bewonersgedrag te kunnen monitoren. Zo kan worden achterhaald of de machines doen wat ze beloven, maar ook of het bewonersgedrag optimaal is voor het warmtesysteem en of de besparingen gehaald worden die berekend zijn. Met deze informatie kan de corporatie beter geïnformeerd beleid maken voor de tienduizenden woningen die voor deze ingreep in aanmerking komen.