Zoek

Veelgestelde vragen bij het webinar ‘Hybride installatie, vaak de beste oplossing’ (20 sept 2018)

Warmteafgifte

Vraag: Hoezo hybride? We mogen toch na 1 juli alleen nog maar nieuwbouwen zonder gas?

Antwoord: Dat klopt, bij nieuwbouw. Daar kan vanaf die datum alleen gekozen worden voor den grondgebonden warmtepomp of voor een all-electric warmtepomp, die gebruik maakt van een extra elektrische component.

Vraag: Dus dit webinar gaat alleen over de bestaande bouw?

Antwoord: Inderdaad. Hoewel je ‘hybride’ ook als een combinatie warmtepomp-zonnecollectoren kunt zien, en dan is het weer wel relevant voor nieuwbouw, daar komt geen gas aan te pas. Maar daarover hebben we het hier niet.

Vraag: Is het niet zo dat als je meer dan 25 procent van je gebouwschil renoveert, dat die renovatie dan minstens een rc-waarde van 6.0 moet hebben, tenminste het dak?

Antwoord: In de praktijk gaat het er vaak anders aan toe. En bovendien maken mede vanwege deze strenge eisen mensen dan juist de keuze om veel minder te renoveren/isoleren.

Vraag: Wat vind u van de volgende hybride oplossing bij bestaande bouw: door middel van een hydraulische splitsing de vloerverwarming op de begane grond 100% op de warmtepomp en de radiatoren radiatoren boven, plus het tapwater, op cv-ketel?

Antwoord: Ja, dat is uitstekend mogelijk. Zeker wanneer de radiatoren boven dan relatief weinig gebruikt worden (het zijn geen verblijfsruimten en de bewoners vinden een lage temperatuur bij het slapen wel prettig), kan dat nog steeds aanzienlijk op stookkosten en gas besparen.

Vraag: Is een convectorverwarming geschikt voor een laagtemperatuursysteem?

Antwoord: convectoren kunnen prima worden gebruikt in een hybride systeem, waarbij zowel een warmtepomp als een hr-ketel worden gebruikt.

Vraag: Is het zo dat sommige warmtepompen er al mee ophouden bij 4 graden Celsius, en andere pas bij min-20?

Antwoord: Neen. Een warmtepomp blijft in principe doordraaien. Alleen wordt het op een bepaald moment minder rendabel om de warmtepomp in te zetten. Bij een all-electric-systeem springt dan de elektrische bijverwarming bij, bij ene hybride systeem de HR-ketel. Dit alles is een kwestie van afstemming. Bij Vaillant kan het systeem worden ingesteld op actuele energieprijzen: stijgt het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp door de koude, dan is inschakelen van de gasketel op een gegeven moment gunstiger. Overigens blijft ook dan de warmtepomp meestal wel in werking.

Vraag: Is het zo dat sommige warmtepompen een aanvoertemperatuur van 45 graden hebben en andere van 55 graden?

Antwoord: In zo algemene zin is dat niet zo. Een warmtepomp kan nog wel hogere aanvoertemperaturen bereiken, als het moet met elektrische bijverwarming. Maar ook hier gaat het om afstelling. Uiteraard is het zo dat hoe lager de temperatuur is, hoe lager het verbruik is.

Vraag: Hoe kan een warmtepomp met koude lucht toch warmte in huis krijgen?

Antwoord: Dat is een veelgestelde vraag. Een warmtepomp doet dat volgens natuurkundige principes (die sterk lijken op de werking van een koelkast). Vaillant heeft een korte video om die principes uit te leggen: https://www.youtube.com/watch?v=yMGB4y4glpQ

Vraag: Is het niet zo dat als je koelt met je warmtepomp, dat dit dan extra energie kost?

Antwoord: Dat is inderdaad het geval. Het energieverbruik lijkt op dat van een airconditioner.

Vraag: Hoe staat het met het geluid van de buitenunit van warmtepompen. Is dat niet ergerlijk?

Antwoord: ‘Veel mensen realiseren zich niet dat de warmtepomp alleen werkt als er een warmtevraag is, dus bij in de tuin zitten in de zomer geeft hij geen geluid. Wel als je koelt, natuurlijk.

Verder: Bij een juiste plaatsing van de buitenunit, zonder veel harde oppervlakken, is het geluid vergelijkbaar met dat van een tafelventilator. Om dat te bereiken zijn er stabilisatoren en trillingsdempers verkrijgbaar. Ook kan er voor een gevelconstructie gekozen of kan de buitenunit tot wel 25 meter van de woning geplaatst worden. Tenslotte hebben de Vaillant-warmtepompen ook een ‘silent modus’ die tijdens de nachten ingaat.

Vraag: Is het mogelijk een warmtepomp aan te sluiten op een indirecte luchtverwarming?

Antwoord: Met de Vaillant-warmtepompen is dat heel goed te combineren. De apparaten worden niet door Vaillant geleverd, maar bijvoorbeeld door Inventum of Zender.

PVT

Vraag: Kan een zonnecollector ook op bestaande pv-panelen aangebracht worden?

Antwoord: de zonnecollectoren zoals die door VolThera ontwikkeld zijn kúnnen onder bestaande panelen worden aangebracht. Maar alleen als dit de panelen van het moederbedrijf, Alius Energy, zijn. Die zijn op elkaar afgestemd. In andere gevallen vervalt de garantie op de collectoren.

Vraag: Wat kosten pvt-panelen in vergelijking tot pv-panelen?

Antwoord: Ongeveer de helft meer.

Vraag: Kunnen pvt-panelen economisch wel uit vergeleken met andere systemen?

Antwoord: Als het gaat om het complete systeem: warmtepomp, ketel, zonnepanelen, dan zijn de kosten ongeveer vergelijkbaar. De warmtepomp is eenvoudiger en dus goedkoper, op de collectoren in combinatie met de panelen is subsidie mogelijk (net als op de warmtepomp). Het grote verschil is de geruisloosheid van het pvt-systeem.

Vraag: Hoe ver mogen pvt-panelen van een woning staan, kunnen ze bijvoorbeeld ook op een schuur of op bijgebouwen?

Antwoord: Afstand is geen probleem met pvt-panelen. In het warmtemiddel zit anti-vries en ook de warmtetransmissie blijft hoegenaamd gelijk. De pvt-panelen kunnen dus prima op een afstand van de warmtepomp worden geplaatst.

Vraag: De zonnecollectoren verzamelen bij hoge buitentemperaturen veel te veel warmte om aan de warmtepomp af te geven. Wat gebeurt daarmee?

Antwoord: De warmte die te veel is wordt opgeslagen in een buffervat.