Zoek

veelgestelde vragen naar aanleiding van het webinar: Cascadesystemen voor de kleine utiliteitsbouw

Vraag: Wat is een cascadesysteem?

ANTWOORD: Een cascadesysteem is een zuinig alternatief voor installaties met één grote gasketel. Er worden meerdere HR gasketels aan elkaar gekoppeld (in cascade geplaatst) die samen het benodigd vermogen kunnen leveren.

Vraag: Wat zijn voordelen van cascadesystemen?

ANTWOORD: Bij kleine en middelgrote utiliteitsbouw, relatief grote gebouwen met een snel wisselende warmtebehoefte, is vooral het grote modulerende vermogen van een cascadesysteem een voordeel. Daarmee kan goed aan wisselende behoeftes worden voldaan. Waar een grote ketel steeds moet aanslaan en uitslaan, kunnen de cascadeketels veel regelmatiger draaien en steeds het juiste vermogen leveren.

Vraag: Zijn er meer voordelen?

ANTWOORD: Ja, een ander voordeel van cascadesystemen is dat er bij onderhoud of storing altijd een back-up is. Als een ketel uit bedrijf is, nemen de andere ketels het over. Het gebouw zit dus nooit zonder warmte of warm water.

Vraag: Werken alle ketels in een cascadeopstelling even hard?

ANTWOORD: a. Het cascadesysteem van Vaillant heeft een automatische volgorde-omkering. De elektronica bewaakt dat alle toestellen in de cascade een evenredig aantal draaiuren maken.

Vraag: Vanaf wanneer wordt een cascade interessant?

ANTWOORD: Een cascadesysteem kan al interessant zijn bij een gewenst vermogen van meer dan 60 kW.

Vraag: Welke uitvoeringen heeft het cascadesysteem van Vaillant?

ANTWOORD: De ecoTEC plus, die bij het cascadesysteem van Vaillant wordt gebruikt, is leverbaar in 80, 100 en 120 kW. Als er 7 ketels van 120 kW worden geplaatst, levert dit dus een piekvermogen op van 840 kW.

Vraag: Zijn het efficiënte ketels?

ANTWOORD: De toestellen hebben elk een goed rendement: een bovenwaarde van 97% bij 50/30 en een laag elektrisch vermogen, zowel in vollast als stand-by.

Vraag: Wat is het modulatiebereik van de ketels?

ANTWOORD: De ecoTEC plus heeft een modulatiebereik van minimaal 1:5. De wisselaar werkt met een geavanceerde condensatietechnologie met rookgaskoeling.

Vraag: Welke opstellingen zijn er mogelijk?

ANTWOORD: De ketels kunnen naast elkaar (in lijn), ruggelings (back-to-back) en in een hoekopstelling worden geplaatst. Voordeel van deze verschillende opstellingsmogelijkheden is dat het systeem in allerelei verschillende ruimten kan worden opgesteld. Vaillant levert de gepoedercoate montageframes en isolatiemateriaal voor het leidingwerk mee.

Vraag: Is het mogelijk om grote hoogten te overbruggen met het cascadesysteem?

ANTWOORD: Ja. Een overstortventiel van 6 bar is als optie leverbaar. Dat maakt de installatie geschikt maakt voor hoge systeemdruk. Het systeem kan daarmee een verwarmingssysteem tot 24 meter hoogte onderhouden.

Vraag: Hoeveel ketels kunnen er maximaal in cascade worden opgesteld?

ANTWOORD: Het Vaillant-systeem is geschikt tot maximaal 7 ketels in cascade. 7 ketels van 120 kW betekent dus een totaal vermogen van 840 kW. Dit kan dan helemaal terugmoduleren tot de onderste modulatiegraad van 1 ketel.

Vraag: Is het mogelijk om twee cascadesystemen aan elkaar te koppelen?

ANTWOORD: Ja, dat is mogelijk. Er moet dan wel een koppeling gemaakt worden om beide systemen in één keer te kunnen regelen. Daarnaast is het ook mogelijk om in opdracht grotere cascadesystemen te laten maken, dus met meer dan 7 ketels.

Vraag: Waarom hebben de ketels van Vaillant een RVS warmtewisselaar?

ANTWOORD: RVS is niet gevoelig voor elektrolyse (de aantasting van metalen door stroom), zoals bij bijvoorbeeld aluminium wel het geval is. De industriële RVS warmtewisselaar in de ecoTEC plus heeft een opvallende vorm met een groot (alzijdig) verwarmend oppervlak, waardoor het cv-water snel opgewarmd wordt. Hierdoor krijgt de wisselaar niet te maken met trekspanningen bij grote temperatuurverschillen. Veel condensatie leidt niet tot vervuiling van de wisselaar, en dat maakt het toestel zeer geschikt voor lagetemperatuursystemen.

Vraag: Moet je ook nog rekening houden met de zuurgraad van het cv-water?

ANTWOORD: Nee, de zuurgraad van het water is niet relevant. RVS kan goed tegen zuurder water. Bij aluminium warmtewisselaars is het heel belangrijk dat de pH-waarde van het water niet te hoog is, daar kan zo’n wisselaar niet goed tegen. Dat is bij de Vaillant-wisselaar dus geen probleem.

Vraag: Welke accessoires kan Vaillant bij een cascadeopstelling leveren?

ANTWOORD: De installatie kent een aantal noodzakelijke accessoires, zoals een eigen energiezuinige pomp, die onder aan het toestel aangesloten dient te worden, bijbehorend (geïsoleerd) leidingwerk, vul- en aftapkranen en aansluitingen voor drukoverstort en het expansievat. Om zo weinig mogelijk energieverlies op te lopen, heeft Vaillant voor de opstelling ook een isolatiepakket voor om de pomp. Optioneel zijn in de range ook nog gaskraan, afsluiters, isolatie voor de afsluiters, waterzijdige terugslagkleppen en een rookgasafvoersysteem verkrijgbaar. Deze Vaillant-rookgasafvoer bestaat uit een dakdoorvoer, concentrische buizen, bochten en beugels. Ook zitten mechanische terugslagkleppen voor cascade-opstellingen in het assortiment. Voor de solo-opstelling zijn er ook nog een open verdeler (WH95) en platenwisselaar (PHE S 120-70) aan te sluiten.

Vraag: Kun je ook een warmwatersysteem door middel van een boiler toepassen?

ANTWOORD: Ja. Je kunt deze toestellen niet alleen gebruiken voor het verwarmen van cv-water, maar ook voor het verwarmen van warm tapwater. Er zijn diverse manieren om warm water te maken, bijvoorbeeld door een aparte ketel en een apart boilersysteem. Voordeel daarvan is dat alleen dat systeem hoog gestookt wordt voor het warme tapwater. Het cascadesysteem gebruik je dan alleen voor verwarming, zodat je dat laag kunt stoken.

Vraag: Hoe is het cascadesysteem te regelen?

ANTWOORD: Het cascadesysteem wordt geregeld met de multiMATIC 700 systeemregelaar van Vaillant. Voor de naregeling van 2 of 3 groepen kan de VR70 of VR71 naregelingmodule worden toegepast. Beheer op afstand is ook mogelijk met de VR900 communicatiemodule van Vaillant. Via het eBUS protocol kunnen de toestellen worden gemonitord: de installateur kan het toestel uitlezen, parameters instellen, en storingen gemeld krijgen.

Vraag: Is voor het beheer op afstand een apart afgesloten beheerovereenkomst noodzakelijk?

ANTWOORD: De installateur kan bij Vaillant een contract afsluiten voor het beheer van de VR900-installatie. Daarnaast moet de installateur zorgen voor een dataovereenkomst met de eindgebruiker, waarin deze toestemming geeft voor het inzien van de data. Een voorbeeld hiervan is te vinden op de site van Vaillant (link).