Zoek

EPC/EPA - Vaillant

Het vaststellen van de energieprestatie van gebouwen is een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de Nederlandse uitstoot van CO₂.

De energieprestatie van nieuwe gebouwen wordt bepaald aan de hand van energieprestatienorm van gebouwen (EPG). De EPG (NEN 7120) geldt zowel voor nieuwe woningen als voor utiliteitsgebouwen. Deze norm is van kracht sinds 1 juli 2012.

De EPG is iets anders dan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De norm EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen. Sinds 1 januari 2011 geldt voor nieuwe woningen een EPC-grenswaarde van 0,6. Voor de utiliteitsbouw verschillen de grenswaarden per gebouwfunctie.

Bestaande bouw

Bestaande woningen en/of utiliteitsgebouwen die verkocht of opnieuw verhuurd worden moeten voorzien zijn van een Energieprestatiecertificaat (EP-certificaat). De eisen waaraan het EP-certificaat en het EP-advies (EPA) moeten voldoen worden beschreven in de BRL 9500 serie.

Op het EP-certificaat staat de energieprestatie van het gebouw weergegeven, ook worden er op het certificaat een aantal globale energiebesparendemaatregelen weergegeven. De energieprestatie wordt weergegeven in een energie-index en een gestandaardiseerde energieklasse (A t/m G en kleuren).

Certificaten

De producten van Vaillant kunnen een uitstekende bijdrage leveren aan de energieprestatie van gebouwen.

Direct naar de certificaten van de Vaillant producten die zijn mee te nemen in de EPG en EPA