Zoek

Bungalow zonder gas behoudt zijn stijlkenmerken

De bungalow in Hillegom waar Arthur Versloot met zijn gezin woont is in de zestiger jaren met veel aandacht voor stijl gebouwd. Maar niet met veel aandacht voor de energiehuishouding. Versloot wilde het anders: de stijl van de woning handhaven, maar dan wel met een aardwarmtepomp en los van het gas.

De bungalow in Hillegom waar Arthur Versloot met zijn gezin woont is in de zestiger jaren met veel aandacht voor stijl gebouwd. Maar niet met veel aandacht voor de energiehuishouding. Versloot wilde het anders: de stijl van de woning handhaven, maar dan wel met een aardwarmtepomp en los van het gas.

Zo is het platte dak enige tientallen centimeters hoger geworden. Dat was natuurlijk de plek waar het meeste warmteverlies werd geleden. Versloot: ‘We hebben er nog over gedacht om dan ook het boeiboord helemaal te vervangen voor één brede plank. Maar de afwerking die nu gekozen is, met twee op elkaar liggende boeiboorden, is eigenlijk wel zo elegant.’

De muren zijn rondom van een dik pak isolatiemateriaal voorzien, waarbij opnieuw voor opvallende afwerking is gekozen: houten verticale aftimmering voor de slaapvertrekken van het gezin en gestuukte muren voor het woongedeelte. Dat doet de bouwvolumes fraai uitkomen.

Binnen is uiteraard overal vloerverwarming gelegd, en wel zo dat er kan worden gecompartimenteerd: verschillende ruimten kunnen op verschillende warmten worden ingesteld.

De warmte voor de verwarming en het tapwater wint Versloot met aardwarmtelussen die in vier putten 75 meter diep de grond in zijn gebracht. ‘Ik heb voor aardwarmte gekozen omdat het de meest duurzame manier is en omdat ik op deze manier ook tegen lage energiekosten het huis kan koelen’, legt Versloot uit. Daarnaast wint de woning ook warmte met een Vaillant-zonneboiler waarvan de collectoren op het dak staan. Versloot won advies in bij installateur Stefan Krimpenfort en liet het ook aanleggen door diens bedrijf S.Krimpenfort Verwarmingstechniek in Nieuwkoop.

Centraal in het geheel staat het grote buffervat van 400 liter in de technische ruimte. De van de aarde en van de zon gewonnen warmte wordt daar in opgeborgen. Net als warmte uit nog een derde bron: de open haard. ‘Dat is wel iets extra’s,’ legt Versloot uit. ‘We wilden een haard voor de gezelligheid. Maar bij een zo goed geïsoleerd huis wil je de warmte niet je kamer in, dan wordt het veel te heet. Nu sluiten we de haard met een glazen deur, de warmte wordt opgevangen in een watervat dat in de schoorsteen is bevestigd. Van daar wordt de warmte naar het buffervat geleid.’

Dankzij domotica heeft de familie Versloot in alle ruimten de mogelijkheid om het licht en de verwarming geheel naar wens in te stellen. Een scherm in de keuken vormt het hart van al die elektronica. Daar kan Versloot ook het stookgedrag van zijn installatie volgen. ‘Van het gas los vind ik heel belangrijk’, glimlacht hij. ‘Een woning als dit zal misschien nooit helemaal nul-op-de-meter worden. Maar dat vind ik ook niet zo heel belangrijk. Je moet vooral lekker en comfortabel met je gezin kunnen leven.’

Bekijk de video

Bouwgegevens
Naam van het project:Bungalow in Hillegom
Type bouw:Bungalow
Locatie:Hillegom
Vaillant producten:flexoTHERM exclusive VWF 157/4
zonnemodule auroFLOW exclusief VPM20/2S
zonnecollector auroTHERM, VFK155H horizontaal